Kommune: Nyt beredskab er en fordel

Mens sammenlægningen af de kommunale beredskaber oveni besparelser har givet panderynker hos de fleste, så ser Silkeborg og Viborg Kommune også fordele.

Flere steder i landsdelen kæmpes der i øjeblikket med at tilpasse de kommunale beredskaber til en ny virkelighed. Kommunerne skal samle og effektivisere beredskaberne for  175 millioner kroner. En øvelse der giver panderynker hos mange borgmestre og embedsmænd, mens der andre steder er positive erfaringer med fusionen;   

- Vi skal ikke bruge helt så mange ressourcer på at løse de serviceopgaver, vi leverer til borgerne fastslår Klaus V. Hebsgaard, Beredskabschef i Midtjysk Brand & Redning.

Det er det nye navn for den nye fælles enhed i Viborg og Silkeborg Kommuner, hvor organisationen nu er trimmet og funktioner lagt sammen. Ud over at effektivisere for fem millioner kroner, har politikerne haft et andet bundet mandat. 

- Der må ikke være serviceforringelser. Responstiden den er der ikke blevet flyttet ved. Når det brænder, så skal brandvæsnet ud, fastslår borgmester i Viborg Kommune Torsten Nielsen (C). 

Det har dog givet udfordringer - men også styrket det nye beredskab - ifølge borgmesteren.

- Vi kommer styrket ud på den måde, at samarbejdet det er allerede blevet en helt naturlig del. Der er det ikke sådan, at vi bliver ved at sige, vi har Viborg Brandstation, vi har Silkeborg Brandvæsen. I dag føler alle, at vi  hører under et, fastslår han. 

Der er også åbenlyse fordele ved flere ansatte og flere brandstationer. 

- Når vi er ude i en situation, hvor vi mangler hjælp udefra, jamen så kan vi jo nu hjælpe os selv og på den måde være en stor, rubust og styrket enhed, siger beredskabschef Klaus V. Hebsgaard. 

Der er dog stadig plads til forbedringer. 

- Der er kulturer, der skal smeltes sammen. Der er medarbejdere, der skal lære nye opgaver, så det er en stor og kompleks opgave, slutter han. 

 

Viborg og Silkeborg kommuner er kommet styrket ud af sammenlægningen af to kommunale beredskaber

 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Samfund.