Flyvestation advarer: Droner er et stort problem for flysikkerheden

Flyvestation Karup har i år afsløret 16 tilfælde af ulovlige droneflyvninger, der potentielt kan være til stor fare.

2:07
Selv en lille drone kan få fatale konsekvenser, siger oberst Palle Mikkelsen, der er garnisionskommandant på Flyvestation Karup.
Foto: Lars Lauridsen, TV MIDTVEST

Droner udgør et stort problem for Flyvestation Karup.

Der er stramme regler for flyvning med droner omkring de militære flyvepladser. Alligevel har flyvestationen i år noteret 16 overtrædelser af reglerne i sikkerhedszonen. Det er overtrædelser, der potentielt udgør en fare for fly på vej ind og ud af både den militære og civile lufthavn.

- Det er et alt for højt tal og et stort problem for flyvesikkerheden. Både for besætningerne i luften, men også for dem, der er på jorden og måske kan blive ramt af et fly, der falder ned. Det er fatalt, hvis en lille drone rammer en flyvemaskine på vej til Karup, siger oberst Palle Mikkelsen, der er garnisionskommandant på Flyvestation Karup.

Det er forbudt at flyve med droner i en radius på otte kilometer rundt om en militær flyvestation. Dog kan man i zonen fra to til otte kilometer flyve i op til 40 meters højde, hvis man vel at mærke har et dronecertifikat.

Måtte lukke luftrummet

Selv om en drone ikke fylder meget i luftrummet, understreger Palle Mikkelsen, at en kollision med et fly, der kommer i høj fart, kan have fatale konsekvenser og i værste fald føre til et flystyrt.

Så galt er det heldigvis ikke gået i Karup.

- Vi har undgået kollisioner, men der har været perioder, hvor det har været nødvendigt at lukke luftrummet, siger garnisionskommandanten.

Droner i dag så billige, at de er tæt på at være allemandseje. Og det er formentlig en del af forklaringen på problemet. 

- Du kan købe en drone i en legetøjs- eller elektronikforretning, og så går du bare i gang. Men der er desværre alt for få - hvis overhovedet nogen - der læser reglerne, siger Palle Mikkelsen. 

Hvis man overtræder reglerne omkring den midtjyske flyvestation, kan man være forholdsvis sikker på at blive afsløret. 

Præcis hvordan det foregår, vil garnisionskommandanten ikke afsløre, men han siger, at man detector i en radius på 50-60 kilometer fra flyvestationen.

- Vi prøver at finde de her droner i luften via nogle systemer, som jeg desværre ikke kan komme mere ind på.

- Men hvis jeg satte en drone op her uden for lufthavnen?

- Så bliver du opdaget.

- Med det samme?

- Ja. 

Kigger på reglerne

Det er Trafikstyrelsen, der er myndighed på området, og styrelsen har fokus på at gøre noget ved problemet omkring lufthavnene. Det sker blandt andet ved hjælp af oplysningskampagner, der skal sikre kendskab til reglerne.

- Derudover har vi igangsat et eftersyn af reglerne, og vi barsler med en revision af dronebekendtgørelsen, altså de reglerne der kort sagt betyder, hvor må du flyve, og hvor må du ikke flyve drone, fortæller styrelsens droneekspert Troels Emil Andersen Boe.

- I dag kan man købe droner i for eksempel byggemarkeder og legetøjsbutikker. Burde det ikke være mere reguleret, hvem der har lov til at flyve med droner?

- Området er reguleret. Vi oplever, at der er nogen, der skal have mere viden, og derfor laver vi en oplysningskampagne. Men generelt arbejder vi også med, at der skal være en balance. På den ene side skal det være sikkert. Det skal der ikke herske tvivl om. Men på den anden side ønsker vi ikke at hindre en ny teknologi og dermed en følgende ny industri, siger Andersen Boe

I Karup håber Palle Mikkelsen, at de stramninger af bekendtgørelsen, der står til at træde i kraft fra årsskiftet, vil betyde færre overtrædelser. Og så kommer han med en klar opfordring.

- Det er vigtigt, at man sætter sig ind i reglerne. Dronerne er allemandseje, men man skal tænke sig rigtigt godt om og sætte sig ind i, hvad det er, man går og laver.

Skiltet efterlader ingen tvivl, men der er mange, der ikke har sat sig ind i reglerne, mener chefen på Flyvestation Karup.
Skiltet efterlader ingen tvivl, men der er mange, der ikke har sat sig ind i reglerne, mener chefen på Flyvestation Karup.
Foto: Lars Lauridsen, TV MIDTVEST