Drabssag: Kritik af Regionen

Region Midtjylland får massiv kritik i ekstern rapport om drabet på Judy Meiniche Simonsen på bostedet Blåkærgård i februar.

Behandlingsansvaret over for den 39-årige drabsmand, Kristian Heilmann, har ikke været tilfredsstillende. Det konkluderer den eksterne kommission, som Region Midtjyllands direktion har nedsat for at undersøge sagsforløbet på Blåkærgård.

Rapporten blev fremlagt torsdag formiddag i Viborg, og TV/MIDT-VESTs reporter på stedet kan fortælle, at Region Midtjylland bliver kritiseret for ikke at have fulgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger tilstrækkeligt i behandlingen. Men derudover er der ikke blevet fundet konkrete fejl eller handlinger, der direkte har ført til drabet på den 46-årige pædagog.

- Vi har modtaget en omfattende og grundig rapport, som vi hilser velkommen, kritikken til trods. Et drab på en medarbejder er så voldsom og tragisk en begivenhed, at vi må gøre alt for at forstå de bagvedliggende årsager. Med det sigte at forbedre den samlede indsats for borgerne og skabe gode arbejdsforhold for vores ansatte, siger Anne Jastrup, direktør i Region Midtjylland på baggrund af dagens fremlæggelse.

Lægemangel og samarbejdsvanskeligheder skyld i fejlbehandling

Ifølge rapporten var der stor lægemangel i Viborg på det tidspunkt, hvor drabet blev begået. Der var kun en læge til rådighed en enkelt gang om ugen til de 40 beboere på Blåkærgård. Rapporten konkluderer, at det ikke har været tilstrækkeligt, og det er gået ud over behandlingen.  

Desuden har der været samarbejdsvanskeligheder mellem Blåkærgård og overlægerne. Sikkerhedsvurderingerne af beboerne har ikke altid været taget alvorligt af de ansatte. Det skulle blandt andet være tilfældet dagen før, Judy Meiniche Simonsen og Kristian Heilmann alene kørte på tur fra bostedet.

Den eksterne kommission har undersøgt sagen siden marts. Kristian Heilmann blev tidligere på måneden erklæret sindssyg i en mentalundersøgelse, og han har tilstået drabet.