Bispevalg bliver til efteråret

Valgbestyrelsen har nu fastsat datoer for bispevalget i Viborg Stift.

Senest 10. oktober har Viborg Stift fundet sin nye biskop. Stiftet har netop offentliggjort datoerne for bispevalget, og det bliver et efterårsvalg.

Første valgrunde bliver fra 12. august til 2. september og en eventuel anden afstemningsrunde vil blive fra 18. september til 9. oktober.

Eventuelle kandidater har tid til at beslutte sig endnu, fristen for at stille op er 15. juni.

Bispevielse til november

Er der alene opstillet to kandidater, bliver valget afgjort med én afstemningsrunde. Kirkeministeren skal i denne situation indstille den kandidat, der har fået flest stemmer, til kgl. udnævnelse. Hvis der er opstillet flere end to kandidater, og ingen af kandidaterne får over halvdelen af stemmerne, skal der gennemføres en anden valgrunde, hvor der kan stemmes på de to kandidater, som har fået flest stemmer i første runde. Den kandidat, der ved anden afstemning opnår flest stemmer, skal indstilles til kgl. udnævnelse.

Bispevielse af den nye biskop finder sted i Viborg Domkirke søndag den 23. november 2014