Ny bro over Vilsted Sø

Ny bro skal forbinde tre landsbyer.

Senest i september måned 2014 begynder opførelsen af en 300 meter lang gang- og cykelbro over Vilsted Sø. Broprojektet er et samarbejde mellem Overlade, Vilsted og Ranum borgerforeninger og skal være med til at øge bosætningen og sammenholdet imellem de tre byer. Med den nye bro bliver de tre byer nemlig koblet sammen, så man ikke længere behøver at køre 20 kilometer rundt om Vilsted Sø, men i stedet kan benytte sig af broen og komme tværs over den. Projektet kommer til at koste 4,8 millioner kroner og gennem en masse lokal støtte er det lykkes at skaffe de mange penge. I alt fire firmaer var med i udbudsrunden om at stå for projektet. Den runde vandt Kai Bech fra Skrive, og han vil opføre broen i træ og stål. Broen kommer til at begynde ved øen Holmen midt i Vilsted Sø og tilsluttet stisystemet i begge ender, hvor der desuden kommer to udsigtspunkter.