Problemulve må skydes: Sådan defineres de

Hvis en ulv opfylder nogle kriterier, kan den betragtes som en problemulv. Herefter må den gerne skydes.

Foto: Valery Hache / Scanpix

Ulvene dukker jævnligt op i Midt- og Vestjylland, men meningerne om dyret er delte. Nogen mener, at ulven skal have lov at være i landet, mens andre hurtigst muligt vil skyde landets forholdsvis nye indbygger.

Læs også 21 får dræbt over natten: - Det er et frygteligt syn

Og faktisk er det tilladt at skyde ulven i Danmark, hvis den enkelte ulv bliver karakteriseret som en såkaldt problemulv.

EU’s habitatdirektiv indeholder ellers et forbud mod bevidst drab af ulven, men under særlige betingelser kan Miljøstyrelsen give dispensation til at skyde ulven.

En ulv kan betragtes som en problemulv, hvis den opfylder et eller flere af følgende kriterier.

Artiklen fortsætter under faktaboksen.

HVORNÅR ER EN ULV EN PROBLEMULV?

 • Ulve der mangler instinktiv skyhed over for mennesker 
  Ulve, som vænner sig til mennesker, og som ikke flygter ved konfrontation med mennesker. Det er ikke nok, at en ulv passerer tæt forbi bebyggelse, da det ligger inden for normal adfærd for især unge ulve.
 • Ulve der gentagne gange aktivt opsøger områder med mennesker (f.eks. gårdspladser etc.)
  Det drejer sig om ulve, som f.eks. forbinder tilstedeværelse af mennesker/bygninger mv. med føde og som aktivt og gentagne gange opsøger disse. Dette kan dog efter omstændighederne også være en naturlig ulveadfærd (f.eks. hvis får eller andre potentielle fødekilder findes tæt ved huse/gårdspladser).
 • Ulve der udviser truende irrationel adfærd (f.eks. syg af rabies.)
  Et eksempel på sådanne ulve kan være rabiessyge ulve. Sådanne ulve vil være utilregnelige og farlige for mennesker og dyr.
 • Ulve der gentagne gange angriber husdyr trods relevante og rimelige afværgeforanstaltninger
  Relevante og rimelige afværgeforanstaltninger forstås som ulvesikre hegn, der som minimum opfylder kriterier for sådanne i Miljøstyrelsens tilskudsordning til ulvesikring af hegn eller indhegninger med egnede vogterdyr. Det vil være ulvekonsulentens (Naturstyrelsens) opgave at tilse og vurdere de konkrete afværgeforanstaltninger (hegn, vogterhunde etc.).
 • Ulve der gentagne gange angriber hunde
  Ulve som opsøger og angriber hunde.
Kilde: Miljøstyrelsen

Ifølge Miljøstyrelsen betyder gentagne gange i dette tilfælde, at der skal have været mere end to episoder på seks måneder, hvor det er sandsynligt, at det er samme ulv, der har været på spil.

Det kan sandsynliggøres ved hjælp af fotos, DNA-spor eller tilfælde inden for et geografisk afgrænset område.

Hvem må skyde ulven?

Det er ikke nok, at man selv mener, at man kender til en problemulv. Først skal der indhentes tilladelse hos Miljøstyrelsen, hvilket både private og myndigheder kan gøre.

En tilladelse er dog ikke ensbetydende med, at man selv får lov at gå på jagt efter ulven. I flere tilfælde er det nemlig Naturstyrelsen eller politiet, der skal tage sig af ulven.

Artiklen fortsætter under faktaboksen.

De må nedlægge ulven

 • Ulve der mangler en instinktiv skyhed over for mennesker
  Anses som farlige for mennesker og må derfor som udgangspunkt kun reguleres af en myndighed (f.eks Naturstyrelsen eller politiet).
 • Ulve der gentagne gange aktivt opsøger områder med mennesker (f.eks. gårdspladser etc.) 
  Kan reguleres af private lodsejere, brugere af et givet areal eller 3. part efter aftale med lodsejer eller bruger, eller af en myndighed (f.eks Naturstyrelsen eller politiet). Reguleringen skal foretages, så ulven kun nedlægges, hvis den opholder sig i områder tæt på beboelse, eller hvor der færdes mennesker. Det skal ske med riffel, hvor der anvendes ekspanderende ammunition med en kuglevægt mindst 9 gram (139 gr) og anslagsenergi E100 mindst 2700 J, eller kuglevægt mindst 10 gram (154 gr.) og anslagsenergi E100 mindst 2000 J.
 • Ulve der udviser truende irrationel adfærd (f.eks. syg af rabies.)
  Sådanne ulve vurderes at være utilregnelige og farlige for mennesker og må derfor som udgangspunkt kun reguleres af myndighed (f.eks Naturstyrelsen eller politiet).
 • Ulve der gentagne gange angriber husdyr trods relevante og rimelige afværgeforanstaltninger
  Kan reguleres af private lodsejere, brugere af et givet areal eller 3. part efter aftale med lodsejer eller bruger, eller af en myndighed (f.eks Naturstyrelsen eller politiet). Reguleringen skalforetages, så ulven kun reguleres, hvis den opholder sig inden for en ulvesikker indhegning. Naturstyrelsen skal inden da sikre, at indhegningen er ulvesikker i henhold til kriterierne i Miljøstyrelsens tilskudsordning til ulvesikring af hegn eller at der i indhegningen er anvendt egnede vogterdyr. Går husdyrene i hegn på arealer, der ikke ejes eller forpagtes, skal ansøger sikre, at ejer/forpagter godkender reguleringen, inden den gennemføres. Ulven skal reguleres med riffel, hvor der anvendes ekspanderende ammunition med en kuglevægt mindst 9 gram (139 gr) og anslagsenergi E100 mindst 2700 J, eller kuglevægt mindst 10 gram (154 gr.) og anslagsenergi E100 mindst 2000 J.
 • Ulve der gentagne gange angriber hunde
  Der forestår her en særlig udfordring ift. at regulere den rigtige ulv, hvorfor det som udgangspunkt kun må foretages af en myndighed (f.eks Naturstyrelsen eller politiet).
Kilde: Miljøstyrelsen

Derudover er det vigtigt at understrege, at en tilladelse betyder, at man kun må skyde én ulv.

03:58

Den 22. januar var miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til borgermøde om ulven.

Luk video