Region Midtjylland siger nej til at deponere atomaffald

Region Midtjylland finder det yderst problematisk, hvis Folketinget efter mange års debat ender med at ville deponere atomaffald i Midtjylland

De seneste år har Folketinget arbejdet på en løsning for det radioaktive affald, der siden 1957 er blevet produceret på Forskningscenter Risø og en række andre danske forskningsanlæg. 

Skive og Struer kommuner har været nævnt som mulige modtagere af affaldet til deponering. Udpegningen er indtil videre sat i bero, og det betyder, at en afklaring trækker ud.

Står det til Region Midtjylland, så skal affaldet ikke ende på disse breddegrader.

Det er konklusionen, efter Det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland onsdag diskuterede sagen.

- Det er klart, at vi i Midtjylland som udgangspunkt ikke har interesse i at skulle lægge jord til radioaktivt affald. Erfaringerne fra Høfde 42 med deponering af kemikalieaffald skræmmer, siger udvalgsformand Poul Erik Christensen (R) i en pressemeddelelse. 

Han fremhæver blandt andet, at deponering langt fra de forskningsmiljøer, som har kendskab til affaldet, er uhensigtsmæssig. 

Udvalget modtog forud for mødet en redegørelse fra regionens afdeling for miljø.

Her fremgår det, at en tværministeriel arbejdsgruppe arbejder på en rapport, der ventes færdig i løbet af året.

Rapporten kommer ifølge Region Midtjylland næppe med en direkte anbefaling af en bestemt løsning, men snarere en beskrivelse af de forskellige muligheder.

- Der skal jo under alle omstændigheder findes en løsning, og der har været flere forslag på bordet. Derfor er det interessant nu at få en status på sagen, siger Poul Erik Christensen.