Bekymring over besparelser: - Det er sjusk

Besparelserne på Regionshospitalet Silkeborg er forhastede, sjuskede og efterlader noget, der ikke længere kan kaldes for et hospital, lyder det fra frustrerede ansatte.

Flere læger lufter nu deres bekymringer om de varslede besparelser på Regionshospitalet Silkeborg.
Flere læger lufter nu deres bekymringer om de varslede besparelser på Regionshospitalet Silkeborg.
Foto: TV2 ØSTJYLLAND

Flere ansatte på Regionshospitalet Silkeborg står nu frem med deres bekymringer om regionens kommende besparelser.

I det indgåede budgetforlig i Region Midtjylland skal hospitalet spare op imod 40 millioner kroner. Blandt andet skal sengepladserne på de to medicinske afdelinger og på intensivafdelingen lukkes.

For det er mere end bare tal, der bliver flyttet rundt, når politikerne svinger sparekniven, lyder det fra flere personalegrupper.

- Vi er bekymrede for, at man ikke kan opnå de kompetencer, der kræves af os, siger uddannelseslæge Josephine Johansen.

Hvert år har 100 yngre læger et uddannelsesforløb på hospitalet, men hvis alle sengepladser og akutindlæggelser fjernes, vil det få store konsekvenser for uddannelseslægerne, lyder det fra dem.

Regionshospitalet Silkeborg.
Regionshospitalet Silkeborg.
Foto: TV2 ØSTJYLLAND

Josephine Johansen kunne ligesom flere af sine kolleger have valgt at uddanne sig andre steder, men hun valgte bevidst Regionshospitalet Silkeborg.

- Det har altid haft et godt ry. Både blandt medicinstuderende og yngre læger, der er lidt længere i processen mod at blive speciallæge.

Hun får opbakning fra Henning Glerup, ledende overlæge på Diagnostisk Center.

- Hvis vi ikke har vores akutsenge på medicinsk afdeling og overhovedet ikke har en sengeafdeling, kan vi ikke have yngre læger. Yngre læger bringer en stor grad af innovation ind i afdelingen og bærer i øvrigt en stor del af vores arbejde, siger Henning Glerup, der ikke kan se, at man kan fortsætte en uddannelsesafdeling, hvis besparelserne effektueres.

Landets eneste

Også på hospitalets intensivafdeling står man overfor store ændringer som følge af besparelserne. Ja, faktisk vil afdelingens sengepladser helt blive flyttet til et andet af regionens hospitaler.

- Vi er meget forbavsede over, at man ikke tænker på konsekvensen for patienterne, siger ledende overlæge på intensivafdelingen Astrid Soldal.

Netop på Regionshospitalet Silkeborgs intensivafdeling behandler man som det eneste sted i landet patienter, der har brug for en højt specialiseret neurohabilitering.

- Det er en meget kompleks behandling og på en helt anden måde end for en normal intensivpatient. De ligger længere tid i sengen og har mange specielle problemstillinger, siger Astrid Soldal.

'Det er sjusk'

Den behandling er ikke kun noget værd for Region Midtjylland, men også landets andre regioner, der sender patienter deres vej og vel at mærke betaler for det.

- Det er uigennemtænkt, og det er sjusk, lyder den kontante dom fra ledende overlæge Henning Glerup, der fortsætter:

- Der er risiko for, at man taber virkelig vigtig udvikling for regionen og sundhedssektoren i Danmark på grund af en panikløsning.

Besparelserne kan mærkes

Besparelserne i Silkeborg er en del af budgetforliget for Region Midtjylland 2024, hvor der skal findes 364 millioner kroner.

Anders Kühnau (S), formand for regionsrådet, erkendte i forbindelse med budgetforliget, at der kommer nedskæringer, som vil kunne mærkes.

- Budgetaftalen bærer i høj grad præg af en række meget vanskelige, men desværre helt nødvendige prioriteringer og besparelser. Forligskredsen har fokuseret på at sikre kvalitet i sundhedstilbuddene og samtidigt undgå, at personalet får endnu mere travlt. Tilbage er serviceforringelser, som vi ikke kan undgå, sagde Anders Kühnau i en pressemeddelelse.

I det indgåede budgetforlig i Region Midtjylland skal Regionshospitalet Silkeborg spare op imod 40 millioner kroner.

Når man skærer på den måde, er det reelt set ikke et hospital, man står tilbage med, lyder det fra tillidsrepræsentant.

- Det er ikke nice-to-have-ting. Det er helt reel patientbehandling.

- Hvis vi ikke har medicinske senge i Silkeborg, vil den almene forståelse af et hospital ikke være opfyldt. Så kan man kalde det et regionshospital fortsat, men det vil være noget andet, siger afdelingslæge og fællestillidsrepræsentant for de yngre læger Tue Kruse Rasmussen.