Kommune skrider til handling - nu skal Aggersunds skrothandler rydde op

Vesthimmerlands Kommune besluttede mandag aften at følge op på sagen om den udskældte skrotvognsforhandler i Aggersund.

De mange biler hos skrothandleren skal væk, mener byens borgere. Foto: TV2 Nord

I samarbejde med TV2 Nord

Lokalpolitikerne i Vesthimmerlands Kommune har længe vredet hjernerne for at finde ud af, hvordan de skulle få den udskældte brugtvogns- og skrotforhandler i Aggersund til at rydde op på sine grunde.

Og på et møde i Teknik- og Miljøudvalget mandag aften blev løsningen langt om længe fundet. 

Det fortæller udvalgsformand Uffe Bro (S).

- Vi har besluttet at få ryddet op på brugtvognsforhandlerens grunde i Aggersund ved at benytte os af byggelovens §14, nemlig at ejendomme skal holdes forsvarlig og sømmelig stand. Så nu skal vi i gang med at dokumentere, hvad der står på de forskellige grunde og hvor meget, og hvis det ikke overholder loven, udsteder vi et påbud om oprydning, siger Uffe Bro til TV2 Nord.

DET SIGER BYGGELOVEN:

§14: Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.

En langtrukken sag

Vesthimmerlands Kommune har tidligere været omkring både miljøloven og planloven for at finde ud af, hvordan man skulle gribe sagen med Aggersunds brugtvognsforhandler.

I april gik byens borgere nemlig sammen om at holde et borgermøde, hvor netop brugtvognshandleren var på dagsordenen. Efter flere års tovtrækkeri mellem ham og kommunen var det nemlig blevet for meget for de stadig mere utilfredse naboer at se på de mange biler og dynger med skrot, der står tæt på grundene i Aggersund. 

Vesthimmerlands Kommune har også tidligere givet brugtvognsforhandleren påbud og politianmeldt ham for sit rod, men uden noget resultat. Derfor er formand for Teknik- og Miljøudvalget, Uffe Bro, også spændt på, om det virker denne gang.

- Nu må vi forsøge. Hvis påbuddet ikke virker, følger vi det op med en politianmeldelse. Politikerne på Christiansborg har forsikret os om, at loven er, som den skal være, og er den alligevel ikke det, må vi jo til Folketinget med sagen, siger Uffe Bro.