Vindmølle-testcenter i høring

Lovforslaget viser, at der skal fældes mindre skov i Thy end først planlagt.

Miljøminister Troels Lund Poulsen har tirsdag sendt lovforslaget om et nationalt testcenter for vindmøller i høring.

Testcentret skal efter planen placeres i Østerild Klitplantage i Thisted Kommune og skal rumme syv møller på op til 250 meter.

Det var oprindeligt meningen, at der for at bane vej for centret skulle fældes 1500 hektar skov - nu lyder det fra ministeriet, at man formentlig kan nøjes med at fælde 800 hektar. Senere kan det blive nødvendigt at nå op på 1200 hektar.

Miljøministeren lover i en pressemeddelse, at der skal rejses erstatningsskov i forholdet 1:1.  Der skal rejses skov i hele landet - i Thy kommer der 100 hektar bynær skov i form af statslig skovrejsning. Det vil sige, at staten opkøber jord til formålet.

- Jeg har på lokale borgermøder i Østerild lovet, at der vil blive rejst et træ for hvert et træ, der fældes. Det kan enhver nu læse sort på hvidt i lovforslaget. Vi vil sammen med Thisted kommune finde en placering til den nye skov, siger Troels Lund Poulsen.