Thisted retter fokus mod nybagte fædre

Med 1.7 millioner kroner i ryggen vil fire kommuner i et nyt projekt se nærmere på, hvordan fædres rolle i nybagte, udsatte småbørnsfamilier kan blive endnu bedre.

Et nyt projekt i Thisted Kommunes sundhedspleje vil sætte fokus på, hvad fædre har brug for af hjælpende hænder og tilbud fra det offentlige. Projektet skal i løbet af det næste år blive klogere på, hvad der skal til, for at nybagte fædre i udsatte familier kan folde deres fulde potentiale ud.

- Et barn i en udsat familie har brug for alle de ressourcer, som der overhovedet er at trække på. Både fra mor og fra far. Derfor er vi meget glade for, at projektet kan gå i gang, og vi i løbet af det næste år kan blive klogere på, hvad der skal til. Sammen med en række nybagte fædre vil vi finde ud af, hvad der præcist skal til, for at de føler, at hjælpen og tilbuddene fra det offentlige også vedrører dem, siger Hanne Korsgaard, Børne- og familierådgivningschef, hvor Sundhedsplejen hører under.

 

Stadig for få tilbud til fædre
Det Obelske Familiefond lavede i 2015 en undersøgelse af, hvor mange tilbud til sårbare småbørnsfamilier der fandtes i landets kommuner. Undersøgelsen viste, at ud af i alt 117 tilbud til sårbare småbørnsfamilier, var blot et enkelt rettet udelukkende mod fædre, 53 tilbud var målrettet mødre og fædre, og 63 er målrettet mødre. Ud af de 53 tilbud, som er målrettet både mødre og fædre, var 8 af disse tilbud ikke praktisk tilrettelagt, sådan at fædrene reelt havde mulighed for at deltage.

- Og det er netop denne tendens, som projektet skal sætte fokus på at ændre. Flere og bedre tilbud til fædrene, med udgangspunkt i deres behov og ønsker, siger Hanne Korsgaard.

I forvejen arbejder Børne- og Familierådgivningen og Sundhedsplejen med projekt ”Familien i Vækst”. Her er fokusset på førstegangsforældrene i særligt udsatte familier. Med de nye midler i ryggen bliver der også mulighed for at se mere på fædrene i familier og undersøge deres behov. 

Samlet set har Det Obelske Familiefond givet et fælles tilsagn til de fire kommuner på 1.794.250 kroner. Projektet løber fra starten af juni til 1. august, 2017.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Sundhed.