Næssundfærgen har sejlet sin sidste tur

Kommunalbestyrelsen i Thisted besluttede tirsdag aften, at de ikke længere vil finansiere Næssundfærgen, der derfor nu har sejlet sin sidste tur over sundet.

- Det er game over for Næssundfærgen!

Så klar er meldingen fra Kaj Kirk (O), der er formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Thisted Kommune.

Næssundfærgen, der indtil nu har sejlet mellem Thy og Mors, har de seneste år gentagne gange været sat ud af spillet med tekniske problemer. Det er bl.a. de problemer, der nu er skyld i, at Thisted Kommune definitivt trækker bundproppen.

- Hver gang, der har været driftstop, har pendlere og andre været nødt til at finde en anden vej, og det har bevirket, at der er blevet færre og færre, der bruger overfarten. Så udover de mange ekstra udgifter er der altså et faldende antal brugere af færgen, forklarer Kaj Kirk.

Beslutningen blev truffet af et flertal på 15 byrådspoltikere, mens 11 var imod. Venstre og Konservative var enige om en lukningen, mens også Dansk Folkeparti - på nær Ib Poulsen - gik ind for et farvel til Næssundfærgen.

Færgen har været forsøgt reddet af flere omgange, men lukningen har længe været under opsejling. Og ifølge Ib Poulsen har halvdelen af færgens ansatte da også allerede fundet nye jobs.

Thisted og Morsø Kommuner har delt finansieringen af færgeoverfarten mellem sig. Morsø Kommune har indtil nu betalt 2/3 af udgifterne, men kommunen har nægtet at ovetage den fulde finansiering, hvis Thisted Kommune skulle trække sig.

Kaj Kirk fortæller i dag, at færgen, der den seneste tid har ligget stille pga. tekniske problemer, allerede nu har sejlet sin sidste tur over sundet.

Et enigt økonomiudvalg i Morsø Kommune har i dag, onsdag, taget konsekvensen af beslutningen i Thisted.

- Når Thisted har besluttet at lukke den, så tager vi det til efterretning. Vi må også erkende, at vi ikke kan løse det alene. Det er også helt i med budgetforliget og vores serviceplan 2020, siger borgmester på Mors, Hans Ejner Berthelsen (V)

Opdateret kl. 16.40