Kutter i karantæne

Den kutter der sejlede rundt med sennepsgas ligger lige nu i karantæne i Hanstholm

"Livsfare - adgang forbudt". Myndighederne tager ingen chancer med giftgassen. 

Fiskefartøjet, der sejlede med den gamle granat med sennepsgas, er i karantæne på havnen i Hanstholm. Her venter Beredskabsstyrelsen Nordjylland på at komme om bord, så de kan få den undersøgt. Hvis der er gas om bord på skibet skal det renses grundigt.

Meget sennepsgas i Østersøen

I følge Wikipedia er sennepsgas en giftgas, en type af kemiske våben, der blev brugt i begge verdenskrige og som under 2. verdenskrig blev fremstillet i bl.a. Tyskland og USA. Efter krigen blev den tyske gas, som blev fundet, dumpet i ret store mængder i Østersøen omkring Bornholm, og i Storebælt og Kattegat. Det har i tidens løb givet en del problemer for fiskeriet, at fiskerne risikerer at få bomber med sennepsgas i deres net.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Samfund.