Handicapråd nedlægger sig selv i afmagt: - Flertallet i kommunalbestyrelsen griner af os

Efter flere måneders strid mellem handicaporganisationer og Thisted Kommune nåede striden sit hidtidige toppunkt, da handicaprådet nedlagde sig selv.

Nina Overgaard Nielsen er én af medlemmerne i Handicaprådet, som nu har valgt at trække sig.
Nina Overgaard Nielsen er én af medlemmerne i Handicaprådet, som nu har valgt at trække sig.
Foto: Henrik Drivsholm/Lærke Nord, TV MIDTVEST

- Vi bliver simpelthen ikke taget alvorligt. Vores oplevelse er, at flertallet i kommunalbestyrelsen griner af os. Vi er et vedhæng, de skal have med, men de synes egentlig bare, at vi er irriterende, siger Nina Overgaard Nielsen.

Hun er en del af handicaprådet i Thisted Kommune, som har medlemmer fra flere handicapforeninger, som Hjerneskadeforeningen, LEV og Dansk Blindesamfund.

De taler de handicappedes sag og skulle være den gruppe af borgeres talerør ind i kommunen. 

Men nu har de frivillige medlemmer givet op. Handicaporganisationernes medlemmer har valgt i fællesskab at trække sig fra rådet. 

De føler sig ikke hørt, fortæller både formand for handicaprådet, Kresten Sigshøj Jeppesen, og repræsentant fra Landsforeningen LEV Nina Overgaard Nielsen. 

De skulle ellers havde mødtes med politikere og kommunens forvaltningen indenfor handicapområdet netop i dag, tirsdag. 

Men på dagen hvor de stridende parter skulle mødes om en løsning, flød bægeret over for de frivillige. 

Høringssvar blev ikke vedhæftet

Det er lovpligtigt for en kommune at have et handicapråd, som skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.

Men det føler DH-medlemmerne ikke længere, de kan.

Formand Kresten Sigshøj Jeppesen fremhæver, at et høringssvar fra handicaprådet angående en verserende sag om et borgertilbud i kommunen, så sent som tirsdag ikke er blevet vedhæftet dagordenen for et møde i Social- og Seniorudvalget i Thisted Kommune. 

- Det er for os beviset på, at politikerne ikke vil lytte til os, siger Kresten Sigshøj Jeppesen.

I dag, tirsdag, skulle et nyt møde i udvalget så have fundet sted. Denne gang mellem handicaprådet og Social- og Seniorudvalget. 

Det er dog ikke blevet til noget. 

- Jeg er rigtig ked af det, der er sket, for vi har brug for deres input, siger formand for Social- og Seniorudvalget, Henrik Gregersen (V), om DH-medlemmernes beslutning om at trækkes sig fra handicaprådet. 

Han erkender, at det var en fejl, at høringsvaret til seneste udvalgsmøde ikke blev vedlagt, men forsikrer, at politikerne har taget handicaprådets bidrag med i sin drøftelse om lukning af tilbuddet Skiftesporet i Thisted. 

Udvalgsformand: Vi hører, hvad de siger

Ifølge udvalgsformanden bliver handicaprådet hørt. Høringssvaret blev nemlig sendt ud til politikerne gennem e-mail. 

- Vi har taget de punkter, de kommer med, med i drøftelserne og sat dem på som det vigtige til det møde, som skulle have været i dag, siger han. 

Men det er alt for sent, påpeger DH-medlemmerne, for beslutningen om at lukke tilbuddet Skiftesporet er allerede taget. 

Der er dog nok at have dialog om på handicapområdet også i fremtiden, mener udvalgsformanden fra Venstre. 

Den dialog ærgrer han sig over, nu skal slutte. Kommunen havde nemlig et oplæg til en løsning klar. Et forslag til hvordan Handicaprådet i fremtiden skulle sammensættes, og et forslag om at rådet for fremtiden skal hænges op på flere udvalg.

- Det er nye politikere, et nyt udvalg, der kommer ind over og det skal sikre en ordentlig kommunikation mellem udvalg og handicapråd, fortæller Henrik Gregersen. 

Henrik Gregersen (V) er formand for Social- og Seniorudvalget i Thisted Kommune.
Henrik Gregersen (V) er formand for Social- og Seniorudvalget i Thisted Kommune.
Foto: Thisted Kommune

Han havde håbet, at de frivillige i rådet havde ventet med at trække sig og i stedet været med til at drøfte løsningsforslaget. 

- Jeg er ked af, at de tager beslutningen så tidligt, siger Henrik Gregersen. 

Et dilemma

DH-medlemmerne er også kede af det. Siden slutningen af sidste år har stemningen mellem handicaprådet og kommunen været dårlig. 

I november suspenderede medlemmerne et rådsmøde i frustration over samarbejdet mellem de frivillige i handicapforeningerne, kommunens forvaltningen og politikerne.

Selvom de fortæller om løbende møder med de involverede parter, har det ikke ført en løsning med sig, som handicaporganisationernes repræsentanter er tilfredse med. 

- Vi har opbakning fra vores bagland til at trække os, fortæller Nina Overgaard Nielsen fra organisationen LEV. 

Hende og resten af handicaprådets rolle er at være de handicappedes stemme ind i kommunens beslutninger på området. Serviceforringelser og dårligt samarbejde fik til sidst bægeret til at flyde over for de frivillige. 

Men hvis I ikke er der, hvem skal så tale borgernes sag i Thisted Kommune? 

- Vi har kæmpet længe nu. Nu må vi gå tilbage og kæmpe igennem vores organisationer, for der har vi ikke begrænsning på. Jeg har ingen håb for området, svarer Nina Overgaard Nielsen. 

Beslutningen er et dilemma for organisationerne, erkender formand Kresten Sigshøj Jeppesen.

- Vi er kede af at trække os, så vi ikke kan hjælpe nogen, men hvis vi ser tilbage på, hvad vi har kunne gøre af forskel de seneste år, er det alligevel ingenting, mener formanden.