Gitte er rasende over fyring: Thisted Kommune sparer på demensborgere

Thisted Kommune skal ligesom så mange andre kommuner spare penge i næste års budget. Det koster for demensramte borgere og dermed Gitte Landbos job.

2:59
Gitte Landbo fra Vestervig er meget vred over, at hun er blevet fyret som følge af besparelser på demensområdet i Thisted Kommune.
Foto: Poul Gerner / TV MIDTVEST

- Jeg blev simpelthen så gal.

Gitte Landbo viser sit facebookopslag frem. Hun er blevet fyret fra sin arbejdsplads gennem de seneste seks år. Men det er ikke selve fyringen, hun er vred over.

- Jeg er ked af de konsekvenser, det får for mine beboere.

Hun er nemlig blevet fyret fra Plejecenter Sct. Thøgersgaard i Vestervig på grund af de forestående besparelser på specialtilbud, som demensplejehjem vil blive ramt af.

- De har gang i at forringe hverdagen for personer med demens. En dement vil ikke kunne få det, jeg skriver om i mit opslag: Omsorg. Pleje. Kærlighed.

Flere penge tilføres - men det er ikke nok

Der er brug for flere penge til seniorområdet i Thisted Kommune. Der tilfører kommunen sådan set også godt en millioner kroner fra den såkaldte demografipulje.

Men det er ikke nok til at rette op på de udfordringer, kommunen står over for. Derfor har de valgt at ændre på fordelingen af pengene.

- Det er en serviceforringelse. Men det er pest eller kolera, for vi har brug for at give flere penge til de somatiske (almindelige, red.) plejehjem, forklarer formand for Social- og Seniorudvalget, Henrik Gregersen (V).

Det betyder, at kommunen de seneste ti år har fordelt pengene ud fra et system, hvor hver borger har udløst et grundbeløb til pleje. Derudover havde kommunen en række forskellige procentsatser, som gav flere penge. 

For en demensramt borger ville en demensplads på et specialiseret tilbud udløse 89 procent mere i tillæg, end hvad en almindelig plejehjemsplads ville.

Formand indrømmer: Ikke okay

Fremover vil der ikke være forskellige tillæg. En specialplads vil udløse 65 procent i tillæg, og det betyder helt lavpraktisk, at de almindelige plejehjem får en større bid af kagen. 

De specialiserede som Fjordglimt i Sennels og Sct. Thøgersgaard i Vestervig vil derimod blive beskåret og derved miste personale.

Er det okay, at det går ud over de her svært demente?

- Så kunne jeg spørge dig, om serviceforringelse er okay? Det er det, vi snakker om, men vi har ikke andet valg.

Men er det okay?

- Jeg synes ikke, det er okay, men vi har ikke andet valg.

Demensområdet er også udsat i andre kommuner

Et flertal i social- og seniorudvalget i Thisted Kommune mener ikke, der er andre løsninger, hvis de almindelige plejehjem skal have et løft.

Hvis ikke der kommer flere penge fra staten, er det nødvendigt at fordele ressourcerne anderledes.

Og den udvikling er de faktisk ikke alene med. Alzheimerforeningen har i september gennemført en rundringning til sine lokalforeninger, der viser, at besparelser på demensområdet er et landsdækkende fænomen. 

Her oplever 9 ud af 13 lokalforeninger besparelser på demensområdet i deres kommuner.

- Det er en enorm uheldig udvikling. Det har meget store konsekvenser for både de demensramte og de pårørende, fortæller direktør Mette Raun Fjordside.

Og det er en ærgerlig udvikling, mener Gitte Landbo fra Vestervig også. Selvom hun godt forstår, at de almindelige plejehjem også skal have et løft:

- Jeg forstår godt, at de somatiske plejehjem skal tilgodeses. De er nok også blevet småsyltet lidt. Men at tage dem fra demensplejehjem kan blive fatalt, siger hun.