Friskt træ i varmeværkerne

Radiatorerne kører på fuldt blus lige nu. Derfor har varmeværkerne brug for masser af brændsel for at kunne opfylde varmebehovet.

Varmeværkernes forbrug af brændsel ligger i år på 15-20 procent mere end på en normal dansk vinter. Og selv om skovdistrikterne i løbet af efteråret har fældet en masse træ, har vinterkulden spillet det træ et puds. Det afgiver nemlig en masse vand, når det kommer igennem flishuggeren, og så går kedlerne ud. Og derfor er Skov- og Naturstyrelsen i Thy igang med at fælde nye træer.

Men det træ, der blev fældet til formålet i efteråret, går ikke til spilde. Det kan bruges igen når frosten og sneen forsvinder.