Første randzonesag for retten i Thisted

Landmand Povl Blak Bojer glæder sig til at få sin sag om randzoner afprøvet ved retten.

I næste uge indleder retten i Thisted Danmarks første retssag omkring randzoner. Den danner formentlig præcedens for kommende randzonesager.

Far og søn

Det er landmand Povl Blak Bojer og sønnen Christian fra Snedsted i Thy, der i første omgang skal for en dommer i form af et retsmøde den 7. januar i Thisted, fordi de ikke har anlagt randzoner langs vandløb og grøfter på deres jord, oplyser Bæredygtigt Landbrug.

- Jeg glæder mig til at få sagen forelagt en dommer, siger Povl Blak Bojer til baeredygtigtlandbrug.dk. Han mener, randzoneloven og den manglende kompensation er i strid med grundlovens sikring af den private ejendomsret

En stærk sag

Han blev stævnet efter, han udtalte, at han ikke ville anlægge randzoner, før myndighederne kunne bevise, at de med randzoneloven ikke overtræder grundloven. Beviset mangler ifølge Povl Blak Bojer stadig, og han mener derfor selv, han har en stærk sag.

Fyldt med fejlRetssagen mod far og søn var oprindelig sat til starten af december 2013 i form af et retsmøde i retsbygningen i Thisted, men pga. dårlig forberedelse fra NaturErhvervstyrelsens side valgte dommeren på mødet straks at udsætte mødet til den 7. januar med begrundelsen 'Utilstrækkeligt sagsforberedt', da Povl Blak Bojer aldrig havde modtaget kontrolrapporten fra randzonekontrollen.

Procedure vækker undren

Povl Blak Bojer modtog ikke noget anklageskrift før mødet i december, og først efter det indledende møde modtog landmanden et kort med randzoner, som han ifølge NaturErhvervsstyrelsen burde have anlagt. Den procedure undrer Povl Blak Bojer, der også kritiserer, den inkonsekvente måde hans randzoner er opgjort på.

TV MIDTVEST har tidligere bragt dette indslag om Poul og Christian Bojer og randzonesagen.

Den første sag om ulovlig dyrkning af randzoner er mod landmændene Povl og Christian Bojer fra Snested.

Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien 112.