Ballade på folkecenter for vedvarende energi

Intern splid på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi betyder, at forstanderen ryger ud, mens formanden og mindst ét andet bestyrelsesmedlem trækker sig

Efter bare 4 måneder i forstandersædet har et flertal i bestyrelsen på Nordisk Folksecenter for Vedvarende Energi i Thy besluttet at skille sig af med forstander Michael Plesner.

Plesner ville gennemføre en større organisationsændring. Han ville sætte større fokus på udviklingsarbejdet frem for informationsarbejdet og i forbindelse med det skifte ud i personalesammensætningen. Det var hans mål, da han blev ansat i februar i år, men allerede i marts ulmede problemer, da flere i bestyrelsen ikke ville give den nye forstander frie hænder til at gennemføre ændringerne.

Nu har et flertal i bestyrelsen så valgt at stoppe samarbejdet med Michael Plesner. Og som en konsekvens af den beslutning trækker både formanden og to bestyrelsesmedlemmer sig fra deres poster.

- Jeg er meget frustreret. Jeg mener, vi havde et ganske behov for omfattende fornyelse. Sidste sommer fik vi en ny finanslovsbevilling på 4 mio. kroner om året, så nu havde vi muligheden for at gennemføre et skifte, siger den afgående formand Thorkil Olesen.

Informationsleder Jane Kruse er konstitueret som forstander, indtil bestyrelsen finder en afløser for Michael Plesner.