Redningsplan på vej: Sunddraget bliver nu kystsikret

Et samarbejde mellem grundejerne og Struer Kommune fører til, at Sunddraget på Thyholm bliver kystsikret mod oversvømmelser og erosion af kystlinjen.

Det er scener som denne, man fremover vil undgå med kystsikringen af Sunddraget. Foto: Arkivfoto - TV MIDTVEST

Sommerhusområdet Sunddraget på den sydligste spids af Thyholm er siden 2000 blevet ramt af fem stormfloder og flere mindre oversvømmelser, og truslen fra højere vandstande og ekstremt vejr er stigende.

Jeg ser frem til at se det stå færdigt i 2020.

Niels Viggo Lynghøj, borgmester, Struer Kommune

Derfor har Struer Kommune i samarbejde med grundejerne arbejdet for at kystsikre området. Det samarbejde fører nu til, at der bliver etableret et dige og en række høfder i løbet af 2020.

Det oplyser Struer Kommune i en pressemeddelelse.

Fakta om kystsikringen:

  • Kystsikringen omkring Sunddraget kommer til at bestå af et jorddige på 1,26 km samt ni stenhøfder på 20-25 meter.
  • Diget bliver opbygget af en lerkerne, som afhentes i nærliggende jorddepoter og grusgrave. Når leret bliver komprimeret i diget, betyder leret, at vand ikke kan trænge igennem.
  • Diget bliver dækket af muld og græs.
  • Som supplement til den vandtætte lervold skal HedeDanmark også etablere ni stenhøfder, der kommer til at gå fra stranden og omkring 20-25 meter ud i vandet. Høfterne skal sørge for, at sand fra stranden ikke blive transporteret væk af bølger, men kun flytter sig mellem høfderne, og dermed forebygge kysterosion.

Se mere

Ny, forenklet proces

Billede af en oversvømmelse på Sunddraget. Foto: Arkivfoto - TV MIDTVEST

Tidligere var det Kystdirektoratet, som behandlede ansøgninger om kystsikring, men den opgave er nu overgået til kommunerne for at forenkle processen.

Det har banet vejen for et tæt samarbejde mellem kommune og grundejere på Sunddraget – et samarbejde, der nu har ført til et færdigt kystsikringsprojekt, der har været i offentligt udbud.

Syv virksomheder deltog i udbuddet, som resulterede i, at HedeDanmark skal stå for etableringen af kystsikringen.

Et attraktivt sted

Borgmester Niels Viggo Lynghøj er glad for, at opgaven nu bliver udført til glæde for sommerhusejere og besøgende på Sunddraget og i det bredere perspektiv for Struer Kommune som en kommune med lang kystlinje.

- Med en beliggenhed præget af vandet er Sunddraget og Struer Kommune et attraktivt sted at holde ferie og besøge, men den gør også kommunen til et udsat sted, når vejret bliver ekstremt, og vandstanden stiger.

- Derfor er jeg tilfreds med, at Sunddraget kan få en kystsikring, der både tager hensyn til grundejernes sikkerhed og herlighedsværdierne ved kysten. Så jeg ser frem til at se det stå færdigt i 2020, oplyser Niels Viggo Lynghøj i pressemeddelelsen.

Arbejdet kan gå i gang i midten af januar 2020 og være afsluttet til efteråret.

02:20

TV MIDTVEST har tidligere omtalt udfordringerne på Sunddraget. Se tv-indslaget her.

Luk video