Nasra Ali vil bryde sin sociale arv

Nasra Ali går i 9. klasse på Brændgårdskolen og drømmer om at få en høj uddannelse, selvom hendes forældre aldrig fik det.

Nasra Ali drømmer om at blive arkitekt eller psykolog. Foto: Jørgen Ahler, TV MIDTVEST

Nasra Ali går i 9. klasse på Brændgårdskolen, og hun er en meget målrettet elev.

- Det vigtigste er at gøre mit bedste, siger Nasra Ali, 9. klasse, Brændgårdskolen, Herning.

Hun er det, de fleste kalder en mønsterbryder. Hun er født i Danmark, men begge forældre kommer fra Somalia.

- Det er ikke en ting, alle kan, og det er ikke en ting, alle gør, så jeg føler godt, jeg kan være lidt stolt af mig selv, siger Nasra Ali, 9. klasse, Brændgårdskolen, Herning.

Det er mange af de tosprogede, der har udfordringer, fordi de er tosprogede, i forhold til det sprog der for eksempel er i matematik, men hun gør en meget ihærdig indsats

Niels Iversen, lærer, Brændgårdskolen,  Herning

Nu er Nasra i gang med sit sidste folkeskoleår, med gode karakterer og gode venner.

- Det er mange af de tosprogede, der har udfordringer, fordi de er tosprogede, i forhold til det sprog der for eksempel er i matematik, men hun gør en meget ihærdig indsats, siger Niels Iversen, lærer, Brændgårdskolen,  Herning.

Men Nasra er også ihærdig udenfor skoletiden. I sommer cyklede hun nemlig sammen med 12 andre unge fra Danmark til Paris - og det har hun lært meget af.

- Det kan man også sammenligne med skolen – selvom det er hårdt, så skal man blive ved, for man ved, der kommer noget ud af det, siger Nasra Ali. 

Nasra Ali ved, at hun får nogle muligheder, som hendes forældre ikke fik. Derfor kæmper hun hårdt for at følge med i undervisningen. Foto: Jørgen Ahler, TV MIDTVEST

Får andre muligheder end sine forældre

Nasras mor var cirka på alder med Nasra, da hun kom til Danmark. Hun er glad for, at hendes datter har fået nogle muligheder, som hun ikke selv havde, da hun var barn.

Hun ville nok ønske, at hun havde de samme muligheder, så jeg tror selvfølgelig, at min mor er glad for det
 

Asra Ali.

- Min mor har altid været glad for, at jeg har de her muligheder, som jeg har, og dem ville jeg for eksempel ikke have haft i Somalia. Hun ville nok ønske, at hun havde de samme muligheder, så jeg tror selvfølgelig, at min mor er glad for det, siger Asra Ali.

Nu nøjes Nasra ikke bare med at drømme om et liv med mange muligheder, som hendes mor aldrig fik - hun ser det faktisk for sig.

- Jeg har tænkt på, om jeg skulle være arkitekt eller psykolog, siger Nasra Ali.

Men selvom fremtiden ser lys ud, så glemmer Nasra ikke, hvor hun kommer fra, og hvad det betyder.

- Det gør mig lidt ked af det, fordi der er jo andre, som ikke har de her muligheder. Men samtidig viser det også, at man skal være glad for, at man har de muligheder, man har, siger Nasra Ali, 9. klasse, Brændgårdskolen, Herning. 

01:54 Luk video

De fire elever

For at se, hvordan de forskellige skoler påvirker dit barns karakterer, så skal du vælge en af de fire fiktive elever herunder. Når du har gjort det, kan du så vælge mellem de forskellige skoler.

Mulighed 1: Julie
 • Bopæl: Bor i en villa med begge forældre. Har boet hele sit liv i den samme kommune.
 • Boligform: Eje.
 • Forældrenes årlige indkomst før skat: En million kroner.
 • Sundhed: Hun går lige så tit til egen læge som gennemsnittet af danskerne. Hun har haft brækket armen en gang, men ellers ingen væsentlige sygdomstilfælde.
 • Fritid: Går til håndbold to gange om ugen.


Mulighed 2: Mathias
 • Bopæl: Hjemme hos sin mor. Har boet i to forskellige kommuner.
 • Boligform: Leje.
 • Mors indkomst før skat: 300.000 kroner.
 • Søskende: To ældre søskende.
 • Forældrenes arbejde: Moren er pædagog.
 • Sundhed: Han går lige så tit til lægen som gennemsnittet af danskerne. Han har brugt astmamedicin som yngre, men har ellers ikke haft andre væsentlige sygdomsforløb.
 • Fritid: Går ikke til en fast sportsgren. Har spillet fodbold. Hænger ud sammen med sine venner.
 • Noter: Mathias ser sin far en gang imellem.


Mulighed 3: Daniel
 • Bopæl: Hos plejefamilie. Har boet i tre forskellige kommuner.
 • Boligform: Eje.
 • Plejeforældrenes indkomst før skat: 700.000 kroner.
 • Søskende: En storebror.
 • Forældrenes arbejde: Hans biologiske mor er på kontanthjælp, hans far er ufaglært.
 • Sundhed: Han går hyppigere til læge end gennemsnittet af danskerne. Han har ADHD og går i et forløb hos en psykolog efter oplevelse af omsorgssvigt hos egne forældre.
 • Fritid: Er meget aktiv til e-sport og kunne godt drømme om at komme på et nyoprettet e-sports akademi.
 • Noter: Daniel er frivilligt anbragt og ser sin mor en gang hver anden uge.


Mulighed 4: Aliya
 • Bopæl: Hjemme hos mor og far. Har boet i den samme kommune hele livet.
 • Boligform: Leje.
 • Forældrenes årlige indkomst før skat: 450.000 kroner.
 • Søskende: To yngre søstre og en ældre bror.
 • Forældrenes arbejde: Faren er buschauffør, moren er på kontanthjælp.
 • Grad af kontakt til det offentlige: Sjældent.
 • Sundhed: Hun går til læge lige så tit som gennemsnittet af danskerne.
 • Fritid: Går ikke til sport.
 • Noter: Begge forældre er fra Somalia. Aliya er født i Danmark.

 

Om analysen:

 • Viden til Velfærd (VIVE) har foretaget en analyse af folkeskoleelevernes eksamensresultater for 921 folkeskoler i hele landet. 
 • Analysen baserer sig på eksamensresultater fra perioden 2014 til 2016. 
 • Hvis en elev har gået på flere skoler, hører eleven og elevens eksamenskarakterer til den skole, hvor eleven samlet har gået længst tid. 
 • Elevernes eksamensresultater baserer sig på resultater fra fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. 
 • Der er i analysen taget højde for en række bagvedliggende faktorer på både elev-, forældre- og skoleniveau. Køn, etnicitet, antal skoleflytninger med videre er eksempelvis taget ned på elevniveau. På forældreniveau har analysen eksempelvis taget højde for uddannelse, indkomst, job, domme for kriminalitet med videre, mens analysen også har taget højde for andelen af svage/sårbare børn på skolen og antallet af specialklasseelever. 
 • På baggrund af de føromtalte personaer har VIVE beregnet, hvilket eksamensresultat den pågældende persona vil kunne forvente ved at gå på en given skole. 
 • Det gennemsnitlige karakterniveau for de enkelte skoler er baseret på et gennemsnit for en gennemsnitlig elev.