Slut med stanken: Nu skal dyrene spise søsalat

Et høstforsøg med en problemalge skal vise, om den i større omfang kan bruges til foder til smågrise og kalve.

For de fleste landmænd er høsten i hus, men på Skive Fjord er den lige gået i gang. Her bliver der nemlig høstet søsalat.

Den store algeart har i mange år skabt lugtgener for beboerne omkring den indre del af Skive Fjord, hvor mængden kan fordobles på få dage.

Nu skal et høstforsøg søsat af Aarhus Universitet vise, om søsalaten i større omfang kan bruges til noget som eksempelvis foder til smågrise og kalve.

De enkelte "salatblade" bliver let meterlange, op mod 30 cm brede og lægger sig lag på lag på fjordbunden.
De enkelte "salatblade" bliver let meterlange, op mod 30 cm brede og lægger sig lag på lag på fjordbunden.
Foto: Christian Fomsgaard, TV MIDTVEST

- I stedet for udelukkende at betragte søsalaten som et miljøproblem vælger vi at se på den som en ressource. Den indeholder nemlig både proteiner, mineraler og unikke bioaktive stoffer, som i fremtiden kan være i høj kurs for eksempel i foder til husdyr, forklarer Annette Bruhn, forsøgsleder fra Aarhus Universitet, og fortsætter:

- Vi har også andre anvendelsesmuligheder i kikkerten, lige fra produktion af gødning og biogas til menneskeføde, kosmetik og medicin.

Løser miljøproblemer andre steder

I naturen kan ingen dyr æde så store mængder søsalat, og derfor dør det på et tidspunkt og går i forrådnelse. Det spreder rådden lugt og medvirker til iltsvind, der kan skade fjordbundens dyreliv.

- Hvis forsøgene bliver vellykkede, kan konceptet være med til at løse miljøproblemer i Skive Fjord, men også mange andre steder i Danmark, hvor søsalat gror i store mængder. Det er især i lavvandede fjordområder med rigelig tilførsel af næringsstoffer, siger Annette Bruhn.

I 2015 blev det anslået, at omkring 1000 ton søsalat kunne høstes fra Skive Fjord, og i år har projektet netop registreret ca. 260 ton søsalat på et område svarende til 21 hektar.

Forsøgene i Skive Fjord blev sat i gang i dag og løber frem til midten af september. De foregår under ledelse af Institut for Bioscience på Aarhus Universitet i samarbejde med en række videnskabelige institutioner, virksomheder og myndigheder.

Annette Bruh, forsøgsleder fra Aarhus Universitet, fortæller, at søsalat er sundt både for mennesker, og man gør havmiljøet en tjeneste ved at fjerne noget af det.

 


Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Natur.