Skarp protest fra Skive: Spareplan vil koste syv stillinger på sundhedshus

Administrationen i Region Midtjylland lægger op til at spare på genoptræningen i Skive. Regionsrådsformanden vil endnu ikke kommentere administrationens forslag.

Planerne om at spare på genoptræningen af patienter har fået Skive Kommune til en sende en skarp protest til Region Midtjylland.

Spareplanen, der skal behandles i regionsrådet den 27. november, vil ifølge Skives borgmester Peder Christian Kirkegaard (V), koste mindst syv stillinger på neurologisk afdeling på Skive Sundhedshus.

- Det er svært at se logikken i at lave så stor en besparelse på en særdeles velfungerende afdeling i Skive. Samtidig går det stik imod målet om en region i balance, hvis der udelukkende reduceres i den vestlige del af regionen, skriver Kirkegaard i en pressemeddelelse.

Ifølge Skive Kommune er der lagt op til at spare 3,2 millioner på de afdelinger, der tilbyder genoptræning under indlæggelse - det kan for eksempel være efter trafikulykker eller patienter med hjerneskader.

Der er i Region Midtjylland tre af den slags afdelinger - i Skive, Lemvig og Hammel - men i spareforslaget er der lagt op til, at hele besparelsen skal findes i Skive. Det vil i givet fald fjerne 10 procent af sengepladserne.

Borgmester Peder Christian Kirkegaard.
Borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Kühnau: For tidligt at kommentere

- Vores sundhedshus er gang på gang blevet fremhævet, både nationalt og internationalt. Og samarbejdet i huset har bragt os først og længst med en lang række løsninger, der både er til gavn for borgerne og for den samlede økonomi på sundhedsområdet. Jeg er bekymret for, om det stærke samarbejde kan fastholdes, hvis regionsrådet gennemfører så voldsomme besparelser i deres del af det fælles hus, siger formanden for Skives social-, sundheds- og forebyggelsesudvalg, Niels Ole D. Nielsen .

Skive Kommune peger også på, at det oprindeligt var meningen at udvide neurologisk afdeling i Viborg med 10 senge. Det forslag er nu ændret, så sengene i stedet skal flyttes til Aarhus.

- Hvis Skive samtidig skal bære den fulde besparelse på genoptræningspladserne, tegner der sig samlet et billede af en markant opgaveflytning fra vest mod øst, står der i pressemeddelelsen fra kommunen.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (A) ønsker indtil videre ikke at kommentere bekymringerne fra Skive Kommune. Han peger på, at der er tale om et forslag fra administrationen, som endnu ikke er forelagt politikerne. Derfor mener han, at det er for tidligt for ham at gå ind i sagen.

Peder Christian Kirkegaard og Niels Ole D. Nielsen skriver i pressemeddelelsen, at de vil forsøge at få et planlagt møde med Kühnau fremrykket for at fortælle ham om deres bekymring. 

Anders Kühnau skriver i en sms til TV MIDTVEST, at han ikke vil drøfte sagen med borgmesteren, før den er forelagt politisk. 

Mindst syv ansatte på Skive Sundhedshus bliver skåret væk, hvis regionsrådet gør alvor af at spare 3,2 millioner kroner

Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Politik.