Ny arbejdsgruppe ser meget potentiale: Tre initiativer skal få flere lærerstuderende til Skive

Der skal flere studerende til læreruddannelsen i Skive, og en ny arbejdsgruppe er allerede i gang med at bane vejen.

20210712-100639-5-5897x3931ma
Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

I de senere år er det gået én vej for antallet af ansøgere til læreruddannelsen i Skive.

Færre og færre søger ind.

Derfor har de nu samlet en arbejdsgruppe, der skal lægge en plan, der kan vende den udvikling.

Arbejdsgruppen, der havde første møde i sidste uge, består af Skive, Morsø, Thisted og Viborg kommuner og lokale repræsentanter fra henholdsvis Danmarks Lærerforening og VIA University College i Skive.

- Jeg synes det er et godt initiativ, at os fire kommuner har sat os sammen og er enige om nogle fælles udfordringer og allerede på første møde er blevet enige om nogle redskaber, vi kan tage i brug, siger Peder Christian Kirkegaard, der er borgmester i Skive Kommune og en del af arbejdsgruppen.

46 er ikke nok

I år havde 53 søgt ind på VIA Læreruddannelsen i Skive inden ansøgningsfristen den 5. juli. Det er et fald fra 2022, hvor 78 havde søgt ind på uddannelsen.

Og det endte med et optag på 46 studerende i august.

Det er ifølge Peder Christian Kirkegaard for få.

- Vi har et for lavt ansøgerantal i øjeblikket, men vi ser også ind i at mangle mange lærere i de kommende år. Derfor arbejder vi både ud fra et kortsigtet syn med at få flere ind på uddannelsen nu, men også ud fra et langsigtet perspektiv, hvor vi især her i landsdelen kommer til at mangle faglærte undervisere, siger han.

Her henviser han til, at gennemsnitsalderen på undervisere i landsdelen tyder på, at mange kommer til at forlade arbejdsmarkedet inden for fem til ti år.

Tre initiativer skal skaffe flere studerende

Peder Christian Kirkegaard fortæller, at arbejdsgruppen har til formål at udvikle initiativer, der skal få flere til at søge ind på læreruddannelsen generelt – men også specifikt på læreruddannelsen i Skive.

De er på deres første møde kommet frem til tre initiativer. 

     -      Fælles tilgang til praktikgang i alle kommuner. Så man ved, hvis man vælger Skive, så er der et praktikforløb med et godt indhold og opbakning.

     -      Potentialet i at få ufaglærte lærervikarer til at søge uddannelse.

     -      At øge kendskabsgraden til, at der er en læreruddannelse i Skive. Blandt andet vil de være mere synlige i lokale jobcentre og på uddannelsesmesser.

En optimistisk arbejdsgruppe efter første møde

Arbejdsgruppen melder ud i en nyhed på Skive Kommunes hjemmeside, at de er fortrøstningsfulde ud fra de potentialer, der ser.

Borgmesteren fra Skive håber på et tydeligt resultat, når arbejdsgruppen er færdig.

- Så håber jeg, at vi har fået flere der har søgt ind på læreruddannelsen generelt. Men også i Skive, siger han.

Næste møde i arbejdsgruppen skal afholdes i første kvartal af 2024.