Naturprojekter får millionstøtte

18 naturprojekter har fået støtte på over 10 mio. kr. af Den Danske Naturfond.

FaarTilKanten

Rundt omkring i Danmark kan dyr og planter se frem til at få bedre plads gennem en ekstra lokal indsats de kommende år. Den Danske Naturfond har tildelt 18 projekter en samlet støtte på 11,8 mio. kr.

Fursundparken i Skive har fået 295.000 kr. til genopretningen ved strandengen.

Foreningen Får til kanten i Herning Kommune har fået 182.000 kr. til pleje af hedearealer med helårsgræsning og afgræsning.

Formålet med fondens støtte til projekterne er at engagere lokale kræfter i at forbedre forholdene for dyr og planter og dermed hjælpe den biologiske mangfoldighed i konkrete naturområder.

- De mange ansøgninger, vi har modtaget, viser med al tydelighed, at der er meget stor interesse for at gøre en ekstra indsats for naturen rundt omkring i landet. De 18 projekter, der nu efter en grundig vurdering modtager støtte fra Den Danske Naturfond, er alle rigtige gode eksempler på det, siger Lauritz B. Holm-Nielsen, formand for Den Danske Naturfond.

Naturværdierne skal forøges

De 18 naturprojekter repræsenterer også meget forskellig natur. Og fonden håber, at de vil tjene som eksempel og inspiration for andre, der ønsker at samarbejde om at skabe bedre forhold og levesteder for dyr og planter og dermed en rigere natur her i landet.

- Vi glæder os rigtig meget til at følge projekterne og se, hvordan de på hver sin måde udvikler sig så dyr og planter trives bedre, og så naturværdierne forøges til gavn og glæde for de, som holder af at færdes i områderne, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

Projekterne er blevet udvalgt blandt 60 forslag til projekter, der er foreslået af lokale ildsjæle, foreninger og lodsejere.