Hjemmepleje begæret konkurs

Hjemmeplejen Limfjord, der leverer hjemmepleje og andre omsorgsopgaver i Skive Kommune, er begæret konkurs.

Arkivfoto. Foto: Torben Mondrup, TV MIDTVEST

Hjemmeplejen Limfjord i Jebjerg i Salling er i dag begæret konkurs, fordi medarbejderne ikke har fået løn. 

- Jeg kan bekræfte, at FOA har begæret plejefirmaet konkurs, men firmaet er ikke lukket. De har fået en frist frem til næste uge til at udbetale lønnen, siger Elsebeth Hummelgaard, pleje- og visitationschef i Skive Kommune.

Det private plejefirma forventer at finde pengene inden for den næste uge. Ind til da fortsætter firmaets plejepersonale med at arbejde som nu. Hvis ikke lønnen bliver udbetalt inden fristen, går virksomheden konkurs.

- Går de konkurs, går medarbejderne hjem, og så skal kommunen overtage opgaverne. I så fald har vi en beredskabsplan, der sættes i gang, siger Elsebeth Hummelgaard.

Den private virksomhed varetager plejen for 250 borgere i Skive Kommune. Virksomheden har omkring 60 ansatte. Mindst 34 FOA-medlemmer mangler løn. Det drejer sig tilsammen om et beløb på over 900.000.

FOA håber på løsning

Konkursbegæringen kommer fra FOA's side, der i flere dage har håbet på, at virksomhedens ejer fandt en løsning på de manglende lønudbetalinger.

– Vi har ingen anden udvej end at begære virksomheden konkurs, for medarbejdere skal betale husleje og have mad på bordet. FOA anerkender, at virksomhedens ejer kæmper for at redde virksomheden og skaffe pengene, men der er snart gået en uge, siden lønnen burde være indbetalt. Skulle det lykkes at skaffe pengene – og det håber vi alle på – så kan ejeren møde op i skifteretten og betale, siger forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen, til Limfjord Update.

FOA går nu i gang med at tilbyde medlemmerne et lån, indtil deres tilgodehavender kan udbetales via Lønmodtagernes Garantifond. Dennis Kristensen kalder på handling.

– Der er nødt til at ske noget på dette område. Kommunerne bliver nødt til at blive bedre til at sikre forsyningssikkerheden. Vi vil opfordre Kommunernes Landsforening og regeringen til sammen med os at lave en undersøgelse af, hvorfor nogle kommuner – nogle endda flere gange – bliver ramt, mens andre tilsyneladende går fri. Det kan handle om de forskellige udbudspolitikker og om de krav, som den enkelte kommune vælger at stille til de private virksomheder. Vi skylder de ældre og de ansatte i både virksomhederne og kommunerne, som hele tiden skal stå på spring for med timers varsel at tage over, at der bliver gjort alt, hvad der er muligt for at forebygge konkursrisikoen, siger Dennis Kristensen.