Frygter mere forurening: Nye muslingefarme breder sig i Limfjorden

Danmarks Naturfredningsforening savner et overblik over en ny form for opdræt af muslinger. Opdrætter fra Mors mener, at farmene vil være en gevinst for miljøet.

Vil de mange nye muslingefarme betyde dårligere vandmiljø i Limfjorden? Det frygter Danmarks Naturfredningsforening.
Vil de mange nye muslingefarme betyde dårligere vandmiljø i Limfjorden? Det frygter Danmarks Naturfredningsforening.
Foto: TV MIDTVEST (arkiv)

Danmarks Naturfredningsforening advarer mod en ny metode til opdræt af muslinger, der lige nu breder sig i Limfjorden.

Fiskeristyrelsen har allerede godkendt syv af de nye anlæg i fjorden, og dertil kommer 10 nye ansøgninger, der venter på at blive behandlet.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening på Mors, Mette Jensen, frygter, at de mange nye opdræt vil gå hårdt ud over vandmiljøet.

- En musling kommer af med en tredjedel af det, den tager ind.  Det falder til bunden, og det vil bunden dø af, siger hun.

Den nye metode kaldes smart-farm og i stedet for det traditionelle opdræt med liner sidder muslingerne i store net, der hænger ned fra nogle plastikrør.

Mette Jensen, formand for Danmarks Naturfredningsforening på Mors.
Mette Jensen, formand for Danmarks Naturfredningsforening på Mors.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Hvem tager ansvaret?

Mette Jensen er specielt bekymret for størrelsen af de nye farme, og hun mener, at myndighederne mangler et overblik over konsekvenserne af det, som hun betegner som en industri.

- Der er ingen, der følger det og tager ansvaret, hvis det går galt, siger hun.

Muslingeopdrætter Frank Tousgaard fra Ørding på Mors har søgt om tilladelse to nye farme - en vest for Salling og en ud for det sydlige Mors. Han mener, at frygten for en øget forurening er ubegrundet, idet muslingerne æder mange alger og renser vandet for næringsstoffer.

- Selvfølgelig skider en musling. Sådan er det ved al dyreproduktion. Men i det store regnskab er det et plus for fjorden, siger han,

Naturfredningsforeningen er dog knap så overbevist og opfordrer nu staten til at lave en samlet plan for placeringen af de nye opdræt.

Muslingeopdrætter Frank Tousgaard.
Muslingeopdrætter Frank Tousgaard.
Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST
2:54
Se indslag om de nye opdræt her.