Dræbergobler invaderer Limfjorden

Dræbergoblerne har igen slået til i Limfjorden. Forskerne troede ellers, at den hårde vinter havde gjort det af med dem.

Nye undersøgelser foretaget med forskningsskibet Limgrim viser, at der er store mængder af dræbergobler i den centrale del af Limfjorden - især omkring Skive.

Dræbergoblen er uønsket, fordi den æder den plankton, der er et vigtigt led i havets fødekæde.

Send dine observationer til forskerne

Forskerne vil gerne have strandgæster, fiskere og sejlere til at indberette deres observationer og sende eventuelle billeder. Observationerne skal sendes til:

hur@biologi.sdu