Silkeborg bliver center for bekæmpelse af invasive dyrearter

AQUA Akvarium & Dyrepark bliver nu center for udefrakommende dyr, der truer den danske natur.

Vaskebjørnen er af de invasive arter, der kan opleves på AQUA Akvarium & Dyrepark. Foto: Michael Hansen

Knud Bundgaard, administrerende direktør i Ferskvandscentret og AQUA Akvarium & Dyrepark, og Maiken Langvold, akvarie- og dyreparkchef, er stolte over, at Aqua Akvarium & Dyrepark er blevet udvalgt som center for invasive arter. I baggrunden vaskebjørne, som er en af de invasive arter, der kan opleves på AQUA Akvarium & Dyrepark. Foto: Michael Hansen

Den lille Muntjak-hjort er endnu en invasiv art, der spreder sig enormt hurtigt, fortrænger andre dyr og ødelægger insekt-, fugle- og planteliv. Foto: Michael Hansen

1 af 3

Dyr med oprindelse andre steder i Europa, som truer den danske natur, skal fremover indleveres til AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg.  AQUA bliver dermed et af få centre i Danmark for invasive arter – altså dyrearter, der er på EU`s såkaldte “dødsliste”.  AQUA Akvarium & Dyrepark bliver således både center for information om og indlevering af invasive arter. 

- Vi er i forvejen meget aktive i formidlingen omkring invasive arter, og tilladelsen, som vi har fået af Naturstyrelsen til at varetage forbudte, invasive arter,  bekræfter vores høje faglighed, så vi er enormt stolte, fortæller Knud Bundgaard, der er direktør for Ferskvandscentret og AQUA i Silkeborg.

Bekæmpelse med information

Helt konkret betyder det, at AQUA Akvarium & Dyrepark som en af de eneste dyreparker i landet nu må modtage, holde og transportere invasive dyrearter som for eksempel Muntjak-hjorte, vaskebjørne, mårhunde og skildpadder.

Bekæmpelsen af de invasive arter kommer primært til at ske via formidling af information - herunder oplysning om hvordan danskerne selv kan bidrage til at hindre udbredelsen af dem, fortæller Maiken Langvold, akvarie- og dyreparkchef i AQUA Akvarium & Dyrepark:

- Men vi går også mere kontant til værks. Vi har netop indledt en bekæmpelses-mission mod signalkrebsen, der nu truer hele Gudenåen. Vi søger for, at der bliver udsat tejner til indfangning af krebsene i de områder, hvor de breder sig.

- Vores plan er at opbygge en frivilligorganisation, der kan hjælpe os med forskellige naturbevarelsesopgaver, herunder bekæmpelse af signalkrebsen, genopretning af vandhuller og bekæmpelse af bjergfyr i hedeområder.