Pædagog erkender sex med drenge

Kvindelig pædagog forklarede i retten, at det var to drenge, der tog initiativ til forholdet.

En kvindelig pædagog erkendte at have dyrket sex med to drenge fra døgninstitutionen Oustruplund ved Kjellerup, da hun fredag sad foran dommeren i Randers.

Kvinden er sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 219, der handler om ansatte på institutioner, der har sex med anbragte.

Drengene var 16 og 17 år gamle, da forholdene stod på. Kvinden erkendte at have haft samleje med dem henholdvis syv og to gange.

Kvinden, der ikke længere er ansat på institutionen, forklarede i retten, at det var drengene, der tog initiativ til forholdene - hun var ked af, at hun ikke fik sagt fra, og hun brød flere gange grædende sammen, da hun skulle forklare sig i retten.

Der er endnu ikke faldet dom i sagen.

Fakta - det står der i straffelovens paragraf 219:

Den, der er ansat eller tilsynsførende ved fængsel, forsorgshjem, børne- eller ungdomshjem, hospital for sindslidende, institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller lignende institution, og som har samleje med nogen, der er optaget i institutionen, straffes med fængsel indtil 4 år.

 

Hun er sigtet for at have haft sex med to anbragte drenge