Loven siger, de skal være fem – men de er kun tre: Nu vil de have politikerne på banen

Flere menighedsråd landet over mangler medlemmer. Derfor er der nu et ønske om, at politikerne tager affære.

Leif Pedersen er en del af Vium Sogns menighedsråd. Han mener, det kan gøres mere attraktivt at blive en del af et menighedsråd.
Leif Pedersen er en del af Vium Sogns menighedsråd. Han mener, det kan gøres mere attraktivt at blive en del af et menighedsråd.
Foto: Simon Hyllested, TV MIDTVEST

Leif Pedersen er menighedsrådsformand i Vium Sogn, der ligger lidt uden for Kjellerup. Det er han, fordi han elsker at være med til at sætte ting i gang, og fordi han mener, det er vigtigt for en lille landsby som Vium, at nogle yder en indsats for området.

- Kirken er jo sådan set det sidste samlingspunkt, vi har i sognet, efter at skole og andre ting er forsvundet, fortæller han.

Vium Kirke ligger mellem Kjellerup og Viborg.
Vium Kirke ligger mellem Kjellerup og Viborg.
Foto: Simon Hyllested, TV MIDTVEST

Blandt andet har han flere gange sammen med resten af menighedsrådet været med til at arrangere byens årlige sankthansfest, hvor borgerne i området plejer at samles om mad, bål og hygge.

Det lyder jo sådan set meget godt alt sammen, men de senere år har overskuddet hos Leif Pedersen ikke helt været på samme niveau som førhen. Menighedsrådene har nemlig også til opgave at vedligeholde kirken og det omkringliggende område, og det er noget af det, som er begyndt at trække tænder ud.

Leif Pedersen oplever nemlig i stigende grad, at hans tid går med at sætte sig ind i regler frem for at lave det han allerhelst vil - nemlig aktiviteter for byen.

- Tingene er blevet mere bureaukratiske. Før var det lidt nemmere at gå fra tanke til handling, fortæller Leif Pedersen.

Kan virke tungt

Han nævner eksempelvis, at man i dag skal have Nationalmuseet indover, hvis man vil skifte et vindue på kirken, og at man skal sikre, at der bliver brugt de helt rigtige midler, når kirkemuren én gang om året skal kalkes.

Leif Pedersen tror, at de mange regler kan være med til at afholde folk fra at stille op til et menighedsråd, for i Vium Sogn mangler de nemlig allerede rådsmedlemmer. Ved sidste menighedsrådsvalg lykkedes det kun at finde tre, og loven siger, at man skal være mindst fem.

- Reglerne er én af de ting, som kan virke lidt tungt for menighedsrådsmedlemmerne, for man skal jo tænke på, at det er frivilligt at være her, fortæller Leif Pedersen.

Vinduerne på Vium Kirke trænger til at blive udskiftet. Det er dog ikke en opgave, som bare kan løses på en eftermiddag.
Vinduerne på Vium Kirke trænger til at blive udskiftet. Det er dog ikke en opgave, som bare kan løses på en eftermiddag.
Foto: Simon Hyllested, TV MIDTVEST

Kirkeminister vil række ud til menighedsrådsmedlemmer

Han ønsker derfor, at reglerne bliver forenklet, og det er han ikke ene om at ønske. Der findes nemlig flere menighedsråd rundt i landet, som mangler folk, og derfor opfordrer Landsforeningen af menighedsråd nu politikerne til at tage affære.

- Hvis vi skal tiltrække de lidt yngre og de erhvervsaktive til menighedsrådene, så skal vi også tilpasse dem til den udvikling, der er i samfundet, lyder det fra Anton Pihl, der er formand for Landsforeningen af menighedsråd.

Kirkeminister Morten Dahlin (V) fortæller til TV MIDTVEST, at han er opmærksom på problemet. Derfor har han nu nedsat en arbejdsgruppe, som skal finde ud af, hvordan man kan gøre livet lettere for landets 1600 menighedsråd.

- I vores kirke har vi tusindvis af mennesker, som står op hver eneste dag og yder en frivillig indsats. Det synes jeg, de skal belønnes for. 

- Jeg synes, det skal være sjovere at være menighedsrådsmedlem, men i stedet for at jeg sidder herinde bag Christiansborgs tykke mure og kommer med alle konklusionerne på forhånd, skal vi nu i gang med at spørge samtlige menighedsrådsmedlemmer i Danmark om, hvilke regler de synes skal fjernes, lyder det fra Morten Dahlin (V).

Næste menighedsrådsvalg bliver afholdt til efteråret.