Landmand hilser jordfordeling velkommen: Er klar til at afgive jord

En ny aftale betyder, at 6800 hektar dårlig landbrugsjord kan blive taget ud af drift. Landbrug & Fødevarer mener, at der er brug for flere penge.

Et flertal på Christiansborg har besluttet at bruge 150 millioner kroner på en grøn jordfordeling, så dårlig landbrugsjord tages ud af drift og bruges til ny natur, vådområder eller skovrejsning til gavn miljøet og klimaet - mod at landmændene til gengæld får noget jord et andet sted.

Interview med fødevareminister Mogens Jensen.

Og politikerne behøver ikke lede længe efter landmænd, der vil afgive jord til sådan en ordning. Anders Ahrenfeldt fra Kjellerup har et stykke jord ned til Tange Å, som han mener vil være oplagt til formålet. 

- Her er nogle gode muligheder for friluftslivet, og så kan det jo også være, at man kan lave nogle vådområder længere oppe af Tange Å. Det vil så binde noget CO2 og reducere noget kvælstof. Jeg synes, at det er en rigtig god idé med jordfordeling, siger han.

Ahrenfeldt må ikke dyrke jorden, fordi det ligger ned til åen - derfor går der i dag heste og afgræsser området. Landmanden forestiller sig derfor, at man kan lave bedre forhold for lystfiskere, ligesom man kunne etablere en hundeskov og en legeplads.

Første skridt mod større jordreform

De 150 millioner rækker til 6800 hektar landbrugsjord, og planen ligger dermed langt fra den ambition om 100.000 hektar, som Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening er enige om.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, glæder sig dog over, at politikerne er blevet enige om en aftale. 

- Lidt har også ret. Nu har vi et beløb, og så må vi se at komme i gang. Når vi så har brugt de her penge, vil jeg håbe, at der er vilje til at finde nogle flere penge - og det tror jeg vil være lettere, når vi får nogle projekter, vi kan vise som resultat af det her, siger Martin Merrild.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) peger på, at de 150 millioner er taget fra den tørkepakke, som politikerne tidligere har vedtaget. Det er altså ikke nye penge, som politikerne skal ud og finde. Målet er, at der senere skal komme en endnu større jordreform. 

- Når vi har gennemført det her projekt, vil vi kunne bruge erfaringerne til at lave en endnu større jordreform, der skal dække mange flere hektar og skabe endnu større mulighed for at rejse ny skov og lave ny natur og etablere vådområder. Så det her er et skridt på vejen, siger Mogens Jensen.

Det er Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance, der står bag aftalen.

 

Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Miljø.