Kommunen forbyder vask af både: - Det giver slet ingen mening

Nye retningslinjer forbyder slibning, maling og vask af både på Silkeborg Kommunes bådpladser. Men beslutningen møder kritik fra motorbådsklubben.

Bådene, der ligger i Indelukket, har adgang til Remstrup Å.
Bådene, der ligger i Indelukket, har adgang til Remstrup Å.
Foto: Privatfoto, Marlene Eyde / TV MIDTVEST

Der er fundet giftige kemikalier i jorden ved Indelukket i Remstrup Å i Silkeborg. De giftige stoffer stammer formentlig fra både, der er blevet slebet og vaske igennem mange årtier, så nu har kommunen forbudt bådejerne at slibe, vaske eller male bådene. 

- Miljøbeskyttelsesloven §27 forbyder, at forurenende stoffer bliver udledt i vandløb og søer, og at forurenende stoffer lægges eller spildes på jorden, så der er risiko for at stofferne kan havne i vandet. Det betyder, at vask, slibning og maling af både skal ske med tilstrækkelig beskyttelse, skriver Silkeborg Kommune om de nye retningslinjer

Men de falder langt fra i god jord hos Silkeborg Motorbådsforening. 

- Vi står med en kæmpeproblemstilling. Nu skal bådene til at op på land, og vi kan ikke vaske dem og vedligeholde dem. Det betyder, at ting fra naturen som pollen og mågeklatter og sod fra Hjejlen, der sejler forbi seks gange om dagen, ikke kan vaskes af, siger Dennis Andersen, der er medlem af bestyrelsen i Silkeborg Motorbådsklub.

- Det giver slet ikke mening for mig, siger han. 

Indelukket er området her i Remstrup Å mellem søerne i Silkeborg, hvor kommunen udlejer bådpladser.

 Silkeborg Motorbådsklub har 941 medlemmer og foreningen har været til flere møder med kommunen, efter det stod klart, at der var fundet rester af giftige stoffer i jorden ved Indelukket. 

Savner vaskeplads

Begge parter er enige om, at en vaskeplads med afløb til et rensningsanlæg ville være en løsning. 

- Men kommunen mener ikke, den kan betale for etablering og drift af sådan en plads. Men hvordan de forestiller sig, at vi som frivilligdrevet forening skulle have råd til det, det ved jeg ikke, siger Dennis Andersen, der skyder fra hoften og gætter på, at alene etableringen vil koste i omegnen af tre millioner kroner, fordi der både skal laves en plads med kloaksystem og en opstilles en kran, der kan løfte bådene på land. 

Ifølge Silkeborg Kommune handler det om, at kommunen ikke må konkurrere med private aktører om bådvask. Så når hverken motorbådsforeningen eller kommunen vil etablere og drive en vaskeplads, så lyder kommunens anbefaling i stedet:   

- Motorbådsklubben og de enkelte bådejere må derfor indgå aftaler med eksisterende vaskepladser eller vaskehaller, og sejle eller transportere bådene derhen, når bådene skal vakses, slibes eller males.

Kan I så ikke bare gøre det?

- Der er vist kun en anden vaskeplads i sø-systemet. Det er sejlklubbens og deres kran kan ikke løfte vores både. Og så er det jo deres vaskeplads, siger Dennis Andersen. 

Forskellige andre løsningsforslag har ifølge Dennis Andersen være lagt på bordet, men uden at parterne er blevet enige. 

Indelukket i efteråret
Foto: Privatfoto, Marlene Eyde / TV MIDTVEST

Ny maling

Dennis Andersen mener slet ikke, det er relevant at diskutere andre løsninger for en vaskeplads ved Indelukket. Han mener slet ikke, at kommunen har bevist, at giftstofferne stammer fra både, som ligger på bådpladserne i dag. 

- Der har været både her i hundrede år. Der er ingen beviser for, at stofferne stammer fra både, der ligger her i dag. 

- Vi snakker om stoffer, der ikke har været at finde i bådmaling de sidste mange år. Når man sejler i ferskvand, skal man bruge biocidfri bundmaling, fordi den ikke er skadelig for vandmiljøet. Så jeg har simpelthen til gode at se, at der overhovedet er et miljøproblem, som det er i dag. 

- Vi er outdoor mennesker. Vi bruger jo naturen og miljøet. Der er ikke noget, vi hellere vil end passe på naturen, siger han. 

Dennis Andersen har været i kontakt med forskellige kommunalpolitikere, som han håber vil løfte sagen op til en diskussion i byrådet.