Elias og vennerne har plantet 3200 træer i Eriksborg - her kommer skov før huse

Tirsdag gav skoleelever en hjælpende hånd, da der skulle plantes tusindvis af træer i den nye bydel i Silkeborg.

Træer plantet i Silkeborg

Silkeborg er allerede selvudnævnt outdoor hovedstad, men kommunen skal også være mere grøn.

Derfor har elever fra Dybkær Specialskole og Gødvadskolen i dag været med til at omdanne bar mark til skov. 

- Der er noget læring i det for børnene også. De tager ejerskab over naturen på en anden måde, når de selv har været med til at etablere det, siger Lone Davies-Nielsen, der er byplanlægger i Silkeborg Kommune.


Intet mindre end 3200 små træer fik børnene plantet ved den nye bydel Eriksborg i det nordlige Silkeborg. 

- Det er sjovt at kigge lidt rundt og se, at der bliver plantet træer, og at man kan hjælpe lidt med det, siger Elias Fisker, der går i 1. klasse på Gødvadskolen.

Børnene var klar på at hjælpe med at plante de 3200 træer. - Det er sjovt og hyggeligt og dejligt, fortæller Elias Fisker fra Gødvadskolen i Silkeborg.
Børnene var klar på at hjælpe med at plante de 3200 træer. - Det er sjovt og hyggeligt og dejligt, fortæller Elias Fisker fra Gødvadskolen i Silkeborg.

Teknikken med skovl og spade havde han også rigtig godt styr på. 

- Man graver et hul, der passer. Så holder én anden person planten, mens man dækker det til. Når man har dækket det til, tramper man rundt om det, så det sidder godt fast. Så har man et træ, fortæller han.

Formålet med plantningen af træer er at skabe et rekreativt område for Eriksborg-bydelens kommende beboere og være med til at beskytte fremtidens drikkevand og optage CO2.

1. klasseseleven er også helt med på ideen om at plante flere træer.

- Fordi så kommer der mere ilt i verden, fortæller Elias Fisker.

Elias Fisker havde allerede plantet fem træer i Hundredemeterskoven, da TV MIDTVESTs reporter talte med ham.
Elias Fisker havde allerede plantet fem træer i Hundredemeterskoven, da TV MIDTVESTs reporter talte med ham.

Træer før huse

Det nye område hedder Hundredemeterskoven og bliver en del af et grønt bælte, hvor der i alt skal plantes 15.000 træer.

Normalt ville man måske bygge boliger og flytte borgere ind først, når en ny bydel skal til at se dagens lys. 

Men sådan er det ikke med Eriksborg-bydelen. Her kommer skov og landskab først.

Lone Davies-Nielsen er byplanlægger i Silkeborg Kommune.
Lone Davies-Nielsen er byplanlægger i Silkeborg Kommune.

- I Eriksborg arbejder vi med landskabelig byggemodning, hvor vi arbejder med at lade træerne få mulighed for at vokse op og blive modnet, inden vi bygger husene, siger Lone Davies-Nielsen fra Silkeborg Kommune.

På den måde får man sikret alle fælles, rekreative områder står klar, inden folk flytter ind.

Træerne til Hundredemeterskoven er blandt andet blevet doneret af Plant et Træ og virksomheden Rosé.