Alle grågæs i Danmark skal tælles: Ikke én gås fløj forbi Ibens post

Biologen Iben Hove Sørensen fortæller, at det er lige så vigtigt at tælle nul gæs, som det er at tælle 1000.

1:49
Iben Hove skulle væbne sig med tålmodighed lørdag. Der kom nemlig ingen gæs, som hun kunne tælle. Hun får dog endnu et forsøg i morgen søndag, da den nationale optælling varer weekenden ud.
Foto: Louise Harkjær Møller, TV MIDTVEST

Hvor mange grågæs er der i Danmark?

Det spørgsmål har Danmarks Jægerforbund og Aarhus Universitet bedt danskerne om hjælp til at svare på denne weekend.

Der skal nemlig laves en international forvaltningsplan for grågåsen, og det indebærer først og fremmest, at man ved, hvor mange der er.

- Det er en vigtig brik at vide, hvor mange gæs der er i Danmark om sommeren. Det er en måde at få overblik over bestanden og hvor mange, der yngler i Danmark. Det samme er de ved at finde ud af i andre lande, fortæller Iben Hove Sørensen, der er biolog ved Danmarks Jægerforbund.

Forvaltningsplanen skal være med til at sikre, at der hverken bliver for mange eller for få grågæs. Den udfordring skal udbredelseslandene løse i fællesskab. For mange grågæs skaber nemlig problemer.

- Vi skal forvalte gæssene rigtigt. Vi skal sikre, at jagten på arten er bæredygtig, og at vi kan skrue op og ned for jagttrykket for at mindske nogle af de problemer, vi har. Der har været en stigning i grågås-bestanden, som betyder, at landbruget får nogle problemer med arten. De laver for eksempel markskader, og lufthavne kan også have problemer med gåsen.

- Vi vil gerne have et redskab til at styre gåsebestanden på tværs af landegrænser, og det kan vi kun få, hvis vi alle arbejder sammen om data. Derfor laver vi blandt andet denne optælling, som vi så deler efterfølgende, fortæller Iben Hove Sørensen.

Grågæssene yngler primært i Nordvesteuropa, og om vinteren trækker en del af de nordiske ynglefugle helt til Spanien og Portugal. Der er dog nogle grågæs, som er ”stationære”. De befinder sig i Holland, Belgien og Tyskland, og der opholder de sig hele året.

Nul optalte gæs er lige så vigtig som tusind

Lørdag var biologen fra Danmarks Jægerforbund placeret ved Sminge Sø ved Silkeborg. Her havde hun stillet den grønne kikkert op for at tælle gæs.

Andre steder i landet stod 160 frivillige også og talte gæs på vegne af Jægerforbundet og Aarhus Universitet. Iben Hove Sørensen vurderer dog, at det tal kan være langt højere, da ikke alle melder sig officielt til optællingen.

Efterfølgende indberetter alle tællere deres data. Iben Hove Sørensen kan dog skrive et stort rundt 0 ind i systemet. Der dukkede nemlig ingen gæs op ved Sminge Sø lørdag.

- Det kan godt være lidt kedeligt at stå et sted, hvor der ikke er nogle gæs, men det er også en vigtig del af optællingen. Der er mange steder, hvor man ved, at der er tusindvis af gæs, men det er lige så vigtigt at vide, hvor de ikke er.

- Hvis vi ikke ved, hvor de er, så ved vi ikke, hvordan vi skal tælle dem. Derfor er optællingen også vigtigt for fremtiden, så vi ved, hvordan vi skal tælle fremadrettet, siger biologen.

Det er blandt andet ved Vadehavet og Ringkøbing Fjord, at der normalt findes mange grågæs.

Det er første gang, at der foretages en optælling som den her i Danmark. Iben Have Sørensen oplyser, at der tidligere er foretaget optællinger på de store områder med masser af gæs, men der er ikke lavet en optælling, hvor man forsøger at tælles gæs i hele landet.