Høj vandstand giver oversvømmelser ved Ringkøbing Fjord: Kystdirektoratet får kritik for at holde sluser lukkede

Kystdirektoratet anerkender, at der er høj vandstand i fjorden.

2:34
Ringkøbing Fjord burde ikke være skyld i så mange ødelæggelser, mener tre mænd fra Hvide Sande
Foto: Sarah Katrine Houe, TV MIDTVEST

Det kunne have været undgået.

Det er den følelse, som husejer Erik Kristensen sidder tilbage med, efter hans hus i starten af året blev fyldt med vand fra Ringkøbing Fjord.

Efter den seneste tids massive mængder nedbør har Skjern Å og opland fyldt den store fjord, og det giver oversvømmelser.

Derfor undrer pensionisten siger over, at sluserne i Hvide Sande er lukkede og dermed holder på vandet i fjorden.

- Jeg er bange for at vandet kommer ind i mit hus igen, siger han.

Erik Kristensen har boet i huset ved fjorden siden 1989, og ifølge ham har høj vandstand ikke tidligere voldt problemer.

- Man kunne godt ønske sig, at man var foran i stedet for bagud, når det kommer til at lukke vandet ud, siger han.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Har regler for vandstand

Erik Kristensen er langt fra den eneste, der undrer sig over, at slusen og dens 14 kamre, der regulerer vandstanden i fjorden, bliver holdt lukkede i store perioder.

Han får opbakning af Kristen Fjord Tarbensen.

- Det burde ikke være nødvendigt, at Eriks hus skal stå under vand, pointerer han.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det er Sluseudvalgene for Ringkøbing Fjord og for Nissum Fjord, der rådgiver Kystdirektoratet vedrørende brugen af slusen.

Af det seneste referat, som er offentliggjort på Kystdirektoratets hjemmeside, fremgår det, at rådet i november 2022 indstillede, at vandstanden i fjorden skulle holdes mellem 0,0 og 0,25 meter efter højdeniveauet DVR90.

DVR90 er defineret som en referenceflade, der svarer til middelvandstanden omkring Danmark i 1990.

Ifølge DMI's målestation er vandstanden i Ringkøbing Fjord søndag aften 48 cm over højdeniveauet DVR90.

I tilfælde af kraftig højvande indstiller sluseudvalget dog til, at slusen holdes lukket.

Stiller ikke op til interview

TV MIDTVEST har spurgt Kystdirektoratet til sluserne i Hvide Sande. 

Direktoratet har søndag ikke haft mulighed for at stille op til et interview om sluserne, og det er derfor uvist, hvor mange gange og hvor længe sluserne har været åbne i 2024.

- Der er i øjeblikket er en vanskelig situation langs Skjern Å og ved Ringkøbing Fjord. Nedbørsmængderne i de seneste uger har ført til høje vandstande i Skjern Å og i Ringkøbing Fjord.

- I kombination med kraftige vinde fra forskellige retninger kan der opstå lokale oversvømmelser langs fjordens kyster, skriver direktoratet i et skriftlig svar, hvor det understreges, at man løbende vurderer slusepraksis.

Hos Erik Kristensen giver man ikke meget for Kystdirektoratets svar.

- Det er til grin. Vi kan ikke bruge det til noget, siger Kristen Fjord Tarbensen.

Denne historie er begyndt med et tip
Har du noget, du gerne vil have fortalt, så fortæl det til os:
Send et tip til redaktionen