Trækfugle med tidlig ankomst

I takt med klimaændringerne kommer fuglene tidligere og tidligere til Tipperne i Ringkøbing Fjord.

Biologer og fuglevenner må indstille sig på at justere deres kalender.

En ny analyse viser, at trækfuglene i gennemsnit ankommer tre uger tidligere til naturreservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord end for 80 år siden, skriver Dansk Ornitologisk Tidskrift.

Analysen er lavet af biologerne Troels Leuenhagen Petersen, Hans Meltofte og Anders P. Tøttrup, og de konstaterer, at de fugle, der kommer fra de kortere distancer (ex. klyde, rørhøg og hvid vipstjert), i gennemsnit kommer 38 dage tidligere end for 80 år siden.

Og langdistancetrækkerne, der holder vinter syd for Sahara (ex svaler), kommer 17 dage tidligere.

Biologerne peger i analysen på klimaændringer som årsag til fuglenes ændrede vaner. Det er forhold som temperatur, nedbør og luftstrømme, der er afgørende for fuglenes ankomstdato.

43 arter af ynglefugle er med i analysen, der bygger på de årlige fugletællinger fra Tipperne. Hvert år siden 1928 har ornitologer talt og registreret fuglene i reservatet, og dermed givet de tre biologer bag analysen et enestående materiale at arbejde med.


Læs flere artikler fra Ringkøbing-Skjern eller i kategorien Samfund.