Sparekniven rammer hospices

Region Midtjylland vil årligt spare to millioner kroner på hospices. Anker Fjord Hospice i Hvide Sande rammes hårdest.

Sparekniven rammer nu regionens hospices. I alt skal der spares 2 millioner på regionens hospices. Og halvdelen af regionens besparelser går ud over Anker Fjord Hospice i Hvide Sande.

Hospicet har nemlig fået en donation på 20 millioner kroner, og nu skal donationer indgå i den daglige drift. For Anker Fjord Hospice betyder det, at der årligt skal spares 1.017 millioner kroner ud af de to millioner. I år dog kun 667.000 kroner, idet vi allerede er så langt inde i året.

Det har et flertal på forretningsudvalgsmødet i regionen, netop bestemt.

Alternativt spareforslag stemt ned

Venstre og Dansk Folkeparti havde ellers et andet forslag med til udvalgsmødet. Det gik ud på at hospicerne skulle spares det samme antal kroner per plads, så sparekataloget ramte proportionalt med størrelsen på hospicet, i stedet for hvor velstillede hospicerne er.

- Det er jo uretfærdigt. Så er der ikke længere nogen, der har lyst til at donere til hospicerne, hvis pengene ikke går til at gøre noget ekstra for hospicerne, men bare skal bruges til at spare, sagde venstres Ulla Diderichsen tidligere i dag til TV/MIDT-VEST.

Forslaget fra Venstre og Dansk Folkeparti blev imidlertid stemt ned af de andre partier i regionsrådet.

De nye spareplaner betyder årligt fra 2010 at:

Djursland skal spare 288.000 kronerAnker Fjord Hospice skal spare 1.017.000 kronerSøholm skal spare 701.000 kronerLimfjorden får tilført 6000 kroner

 

Se interviewet med Venstres Ulla Diderichsen tidligere i dag, hvor hun fremlægger det alternative spareforslag fra V og DF:


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Politik.