Region svinger sparekniven: Indfører ansættelsesstop

Region Midtjyllands økonomi er nu så presset, at man indfører et kvalificeret ansættelsesstop.

Regionshuset i Viborg
Regionshuset i Viborg
Foto: Region Midtjylland

Da Region Midtjylland gjorde status over økonomien 31. august, forventede de et merforbrug på 463,5 millioner kroner i år.

Det underskud får nu konsekvenser: Regionen indfører et kvalificeret ansættelsesstop og skærer ned på videreuddannelse og kurser. 

Ansættelsesstoppet sker fra i dag og frem til 31. marts 2024, mens kurserne bliver begrænset frem til 1. august.

Det fremgår af et nyhedsbrev for Regionshospitalet Gødstrup og en uddybning på personalets intranet, som TV MIDTVEST har fået tilsendt af regionen.

Direktør: Tænke os grundigt om

I beskeden på intranettet står blandt andet, at der vil komme et "kvalificeret ansættelsesstop for alle stillinger i Region Midtjylland."

Det betyder i praksis, at ledige stillinger ikke skal genbesættes, med mindre ledelsen giver dispensation. Stillinger, der er slået op på nuværende tidspunkt, må dog gerne besættes.

- Vi skal fortsat kunne behandle borgere og patienter, vi skal fortsat kunne få vagtskemaet til at gå op, og vi skal fortsat have et sundt og ordentligt arbejdsmiljø. Men vi skal tænke os grundigt om og afsøge alle muligheder, inden vi slår en stilling op, siger konstitueret regionsdirektør Jonas Dahl på intranettet.

Formand vil ikke sige noget

Hvis man vil ansætte vikarer eller forlænge tidsbegrænsede ansatte, skal der også gives dispensation.

Når det kommer til uddannelse og kurser, skriver regionen, at "samtlige konferencer, kongresser, seminarer, årsmøder m.m. skal holdes på et minimum". 

Og i alle tilfælde vil kurser skulle gennemgå "en konkret ledelsesmæssig vurdering."

TV MIDTVEST har forsøgt at få en kommentar fra Regionsrådsformand Anders Kühau (S).

Formanden ønsker ikke at udtale sig, men henviser til konstitueret regionsdirektør Jonas Dahl, som TV MIDTVEST forsøger at få et interview med.

Også i Region Nordjylland

Region Midtjylland er ikke ene om at have indført en form for ansættelsesstop. 

Det viser en gennemgang i Ekstra Bladet.

Region Nordjylland har for eksempel tidligere på året gennemført et ansættelsesstop ud fra nogenlunde samme vilkår som Region Midtjylland - dog kun på udvalgte hospitaler såsom Aalborg Universitetshospital, som sygehuset i Thisted også hører under. 

I Region Midtjylland gælder ansættelsesstoppet hele regionen.