Psykiatrien halter efter i Region Midtjylland

Flere bliver genindlagt og mere medicin bliver indløst i Region Midtjylland end i de andre regioner, viser to nye analyser.

Region Midtjylland halter efter de andre regioner på en lang række områder. Det viser to nye analyser om udviklingen i psykiatrien, som Sundheds- og Ældreministeriet har offentliggjort mandag.

Langt flere bliver blandt andet genindlagt i Region Midtjylland end i andre regioner. 27 procent bliver genindlagt i børne- og ungepsykiatrien, hvilket er højere end landsgennemsnittet, som ligger på cirka 23 procent. Også i voksenpsykiatrien er niveauet det højeste. Her er det også på ca. 27 procent, mens det på landsplan er ca. 24 procent.

quotePsykiatrien er generelt presset. Vi skal hjælpe børn og unge med psykiske udfordringer langt bedre og tidligere, end vi gør i dag.

Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister

- Psykiatrien er generelt presset, og det viser sig også med jævne mellemrum i medierne. Vi skal hjælpe børn og unge med psykiske udfordringer langt bedre og tidligere, end vi gør i dag. Vi har i en årrække set en stigning i antallet af børn og unge i psykiatrien - den kurve skal for alvor knækkes, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

I Region Midtjylland venter de voksne i 24 dage på at blive indlagt. Også det er højere end landsgennemsnittet, som er på 21 dage. I børne- og ungepsykiatrien har Midtjylland dog den laveste ventetid, som gennemsnitligt er 16 dage. På tværs af regionerne er ventetiden 22 dage.

- Når man har mistanke om, at ens barn har psykiske problemer, så er det vigtigt, at man hurtigt kan komme i kontakt med den rette hjælp og behandling. Derfor er det også rigtig positivt, at Region Midtjylland har så lav ventetid til første kontakt i børne- og ungepsykiatrien på kun 16 dage, hvilket er væsentlig lavere end landsgennemsnittet, siger Ellen Trane Nørby.

Udskriver mest medicin

Voksne i Region Midtjylland har det højeste forbrug af ADHD og antidepressive lægemidler, og Region Midtjylland er der også den region, hvor voksne i det hele taget udløser mere medicin end landsgennemsnittet. I regionen indløser cirka 155 ud af 1000 indbyggere medicin, mens antallet på landsplan er 147 ud af 100.

Også børn og unge indløser mere medicin i Midtjylland end i de andre regioner. I gennemsnit udløser 21 ud af 1000 børn og unge medicin på landsplan, mens 25 ud af 1000 gør det i Region Midtjylland. Børn og unge i Region Midtjylland har også det højeste forbrug af beroligende- og sovemedicin. Samtidig er forbruget af antipsykotiske lægemidler og antidepressive lægemidler lavere end landsgennemsnittet. 

Sundhedsministeren mener, at der inden for psykiatrien er behov for mere viden.

- Tabuisering og behov for mere viden præger synet på psykiatrien. Det er stadig nemmere at tale om et brækket ben efter skiferien end depressionen efter skilsmissen. Samtidig mangler der viden om, hvad det vil sige at have en psykisk sygdom.


Læs flere artikler fra Region Midtjylland eller i kategorien Sundhed.