Overblik: Her vil regionen svinge sparekniven

Region Midtjylland har udsendt deres sparekatalog.

Regionen vil lukke sengepladser i Silkeborg.
Regionen vil lukke sengepladser i Silkeborg.
Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Region Midtjylland har mandag præsenteret en plan for, hvordan man kan spare flere hundrede millioner kroner i sundhedssektoren.

I deres sparekatalog er der fundet mulige besparelser for godt 201 millioner kroner i 2024, stigende til i omegnen af 275 millioner kroner i 2027 og frem.

Hospitalerne arbejder herudover med interne omprioriteringer og spareplaner på 400-500 millioner kroner.

TV MIDTVEST er dykket ned i kataloget og har set på nogle af de helt store poster, hvor regionen anbefaler besparelser.

Reduktion af fællespuljer - 74 til 79 millioner

Dette tæller puljer til blandt andet forskning og videreuddannelse. Derudover er der også tale om puljer til udvikling af nære sundhedstilbud.

Værd at bemærke er det også, at man vil spare 10 millioner på screening for tyk- og endetarmskræft, da man mener, puljen dertil allerede er mere end tilstrækkelig.

Administration - 51,8 millioner kroner

Regeringen har udmeldt at den frem mod 2030 vil gennemføre administrative besparelser på i alt 3,0 mia. kr. i kommuner og regioner.

Den samlede besparelse for sundhedsområdet for Region Midtjylland er på 60,2 mio. kr.

Det bliver op til de enkelte enheder at realisere den administrative besparelse i 2024. Bud herpå inkluderer nedsættelse af befordringsfradrag for ansatte.

Beredskaber, herunder det akutte - 23 millioner stigende til 42,5 millioner

Der er i dag 10 akutlægebiler i Region Midtjylland. Antallet af akutlægebiler i Region Midtjylland reduceres med fire biler.

Fremover er der akutlægebilsbaser i byer med akuthospitaler samt i Holstebro. Det vil sige, at akutlægebilerne med base i Lemvig, Ringkøbing, Grenaa og Silkeborg lukkes.

Akutlægebilerne er bemandet af en læge og en lægeassistent (ambulancebehandler eller paramediciner med efteruddannelse vedr. bilen og assistance til lægen).
Akutlægebilerne er bemandet af en læge og en lægeassistent (ambulancebehandler eller paramediciner med efteruddannelse vedr. bilen og assistance til lægen).
Foto: Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen

Lukning eller omplacering af senge i Silkeborg - 32,6 millioner

Flere områder vil få nye åbningstider. 

Det betyder blandt andet, at Diagnostisk Center omdannes til en medicinsk dagklinik, så der ikke længere modtages visiterede akutte medicinske patienter. 

Det vil sige de 34 medicinske senge på afdelingen flyttes til Regionshospitalet Viborg og reduceres i den forbindelse til 30 senge, der fordeles på Akutafdelingen og Medicinsk afdeling.

Flere intensive sengepladser flyttes også væk fra Regionshospitalet i Silkeborg.
Flere intensive sengepladser flyttes også væk fra Regionshospitalet i Silkeborg.
Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Fertilitetsbehandling - 5 millioner kroner

Region Midtjylland har to fertilitetsklinikker: Ved Regionshospitalet Skive og ved Regionshospitalet Horsens.

Forslaget omfatter en samlet nettobesparelse på 5,0 mio. kr.

Dette kan via en beregnet gennemsnitspris per ambulant kontakt omregnes til en aktivitetsreduktion på i alt ca. 3100 ambulante kontakter, svarende til ca. 19 procent af de i alt ca. 16.000 ambulante kontakter, der var på de to fertilitetsklinikker i 2022.

Skive Fertilitetsklinik fejrede sidste år 25 års jubilæum.
Skive Fertilitetsklinik fejrede sidste år 25 års jubilæum.
Foto: Louise Fischer, TV MIDTVEST

Skal i høring

Sparekataloget ligger på regionens hjemmeside, og er fra i dag sendt i høring frem til den 20. november, hvor der kan afgives høringssvar til materialet. 

Relevante spareforslag vil sendes til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente styrelsens rådgivning.

Regionsrådet træffer endelig beslutning om besparelserne på regionsrådsmødet d. 20. december 2023.