Lægefaglig direktør: Afskediget ledende overlæge har ikke leveret det, han skulle

Opfattelserne af, hvorfor Ulrich Fredberg ikke længere er ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, er vidt forskellige. Ifølge den lægefaglige direktør skyldes det blandt andet manglende samarbejdsvilje.

Opdateret onsdag d. 29. april kl. 11.00, da Hospitalsenhed Midt er kommet med en ændring af en tidligere udsendt pressemeddelelse, der blev linket til i artiklen. Læs mere i bunden af artiklen. 

Claus Brøckner Nielsen er lægefaglig direktør for Hospitalsenhed Midt. Det indbefatter Regionshospitalet i Silkeborg, hvor Ulrich Fredberg indtil tirsdag var ledende overlæge på Diagnostisk Center.

- Vi kan konstatere, at han ikke har leveret de data, som vi har været i dialog med ham om flere gange, og som man har lavet en aftale om helt tilbage i 2017, skulle leveres, siger den lægefaglige direktør om baggrunden for, at Fredberg er fortid.

Mandag kom det frem, at Ulrich Fredberg, som også er medlem af regionsrådet for Venstre, skulle til samtale med hospitalsledelsen tirsdag eftermiddag.

Ifølge Claus Brøckner Nielsen skyldtes det, at den nu forhenværende overlæge udviste en illoyal modstand i forhold til ledelsens irettelsesættelse af Diagnostisk Centers tilbud om lavdosis CT-scanninger, som ikke er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Af samme årsag er 93 patienter indkaldt til nye scanninger.

Fredberg selv udtalte tidligere tirsdag til TV MIDTVEST, at dagens møde og afskedigelse skyldtes hans kritik af ledelsen.

Professor: - Bakker Fredberg 100 procent op

Frede Olesen er professor ved forskningsenheden for almen medicin på Aarhus Universitet. Han forstår ikke, at Hospitalsenhed Midt smider Ulrich Fredberg på porten.

- Jeg støtter Ulrich Fredberg 100 procent i denne sag og kan fuldstændig stå inde for de initiativer til diagnostik af lungekræft, han har stået i spidsen for som chef for Diagnostisk Center i Silkeborg. Konsekvenserne af Ulrich Fredbergs afskedigelse vil være til betydelig skade for diagnostikken af patienter med lungekræft i Danmark. Han har stået i spidsen for det kvalitetsudviklingsinitiativ, at henviste patienter med diffuse symptomer siden 2015 har fået konverteret røntgen af thorax med en lavdosis-CT scanning.

- Det har betydet, at Silkeborg på tidlig diagnostik af lungekræft performer langt bedre end andre danske hospitaler. 38,5 procent af de lungekræftpatienter, der i 2018 blev henvist til radiologisk undersøgelse på Silkeborg Sygehus, fik i 2018 stillet diagnosen allerede i stadie 1 af sygdommen. På landsplan var det kun tilfældet for 20,6 procent af lungekræftpatienterne, viser Dansk Lunge Cancer Registers egne data, siger han til Dagens Medicin.

- Fortsæt det gode arbejde

Tirsdag aften har Hospitalsenhed Midt sendt en pressemeddelelse ud. Her fremgår det, at Ulrich Fredberg har haft sidste arbejdsdag, og at han har indgået en fratrædelsesordning. 

- Det er mit håb og også opfordring til mine kolleger i Diagnostisk Center, at de i samarbejde med hospitalsledelsen vil fortsætte arbejdet for at opretholde den stærke innovative ånd, som findes i Diagnostisk Center og sammen med Center for Planlagt Kirurgi vil udbygge Regionshospitalet Silkeborg som en national og international universitetsklinik for innovative patientforløb, siger Ulrich Fredberg.

Opdatering:

Tidligere blev der i denne artikel linket til en pressemeddelelse, som Hospitalsenhed Midt havde sendt ud den 27. april, hvori der blandt andet stod, at Ulrich Fredberg har undladt at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, selvom han har oplyst hospitalsenheden om, at retningslinjerne overholdes. 

Parterne er siden blevet enige om, at dette udsagn kan misforstås.

Hospitalsenhed Midt skriver i en pressemeddelelse d. 28. april kl. 19.30, at det ikke har været hospitalsledelsens hensigt at tilkendegive, at Ulrich Fredberg bevidst har givet urigtige oplysninger til hospitalsledelsen. 

- Den korrekte formulering er, at Diagnostisk Center har undladt at implementere Sundhedsstyrelsens retningslinjer for en vis del af patienterne med mistanke om lungekræft. Mens hospitalsledelsen har fået den opfattelse, at retningslinjen var overholdt, skriver Hospitalsenhed Midt i den nye pressemeddelelse. 

Den ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg er for kort tid siden blevet afskediget.
Tema

Fredberg-sagen