Bæltefikseringer: Faglige tiltag har vendt udviklingen i Region Midtjylland

Region Midtjylland er tæt på at nå målet om at skære 50 procent ned i antallet af bæltefikseringer inden 2020.

Foto: Charlotte Hansen, TV MIDTVEST

Tal er en taknemmelig ting. 

I al fald, når de gå den vej, man gerne vil. 

Det må man sige de gør i Sunhedsstyrelsens rapport over brug af tvang i psykiatrien. I al fald for nogle regioner En rapport der viser store udsving regionerne imellem. Region Syddanmark og Region Nordjylland er allerede i mål. Sjælland og Hovedstaden har et stykke endnu. 

Bæltefiksering

Bæltefiksering foretages når:
    
- Udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred.
    
- Forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang.
    
- Tvangsfiksering må som udgangspunkt kun anvendes kortvarigt. En patient kan dog fikseres "længere end nogle få timer", når hensynet til patientens eller andres liv, førlighed eller sikkerhed tilsiger det.

 

Kilde: Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.
    
    
    

Se mere

Region Midtjylland er meget tæt på målet. Efter det stod i stampe i 2016 og 2017, så blev 2018 året, hvor det lykkedes at få vendt udviklingen. Så meget, at man nu er ganske få decimaler fra at nå målet for 2020. 

- Det er en lang række tiltag, der har været med til at vende udviklingen. Tiltag både på det ledelsesmæssige plan, men også på det faglige niveau, siger Claus Graversen, Sygeplejefaglig direktør, Region Midtjylland. 

Han fortæller videre, at der internt i regionen er forskel på, hvor langt man er i arbejdet. Mens enkelte enheder har skåret 50 procent i deres bæltefikseringer, så har andre et stykke endnu. 

00:35

Hør Region Midtjylland forklare, hvordan der er sket en reduktion i antallet af bæltefikseringer. 

Luk video