Alarm: Fisk og muslinger er fyldt med plastaffald

Små stykker plast findes nu i næsten alle dele af øko­systemet i danske farvande. Forskerne frygter konsekvenserne.

Plastic strømmer konstant ud i danske farvande fra tandpasta, cremer, tøjvask, landbrug og tabt affald. Det ophober sig i vandet, da nedbrydnings-tiden er på flere hundrede år, skriver Ingeniøren.

Konstant stigende

Med tiden bliver plasten nedbrudt til mindre dele, og mængderne af mikroplast i Nordsøen stiger år for år. Det vækker bekymring hos både danske og udenlandske forskere, at man nu kan konstatere plast i en stor andel af fisk, hummere og havfugle.

Sandorme

Især er forskerne bekymrede over fund af plastic i sandorme, fordi de er centrale i økosystemet som fødegrundlag for fisk og fugle.

- Vi er nødt til at få mere viden om det her potentielle problem. Voldsomme mængder plastic drøner direkte gennem rensningsanlæggene og ud i vores fjorde, siger Torkel Gissel Nielsen, professor på DTU Aqua til Ingeniøren.

Op til 5 mm.

Undersøgelser har vist forekomst af plast i danske sild og hvilling i det nordlige Storebælt. Plasticstykkerne er på mellem 0,5 og 5 mm.Lignende resultater har udenlandske forskere set hos sandorme, muslinger, torsk, makrel og andre fisk i bl.a. Nordsøen.

Trussel mod mennesket

Forurening med plastic i havet anses af World Economic Forum i Davos som en trussel imod føde­kæden og menneskets helbred.