PERSONPROFIL

Torsten Nielsen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Viborg

Født 5. marts 1967 Gift 2 børn

C

Torsten Nielsen (K) er byrådsmedlem og fhv. borgmester i Viborg Kommune, hvor han er valgt for Det Konservative Folkeparti. Han er medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Torsten Nielsen har været valgt for Det Konservative Folkeparti i Viborg Kommune siden valget i 2009. I 2014 blev han borgmester, da han overtog posten efter partikollegaen Søren Pape Poulsen (K), som blev partiets landspolitiske leder.

Torsten Nielsen er uddannet ejendomsmægler, og han arbejder fortsat som mægler i eget firma. Privat er Torsten Nielsen bosat i Sparkær,. Han er gift med Lone, og sammen har parret to sønner.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 7014 Det Konservative Folkeparti in total 10077
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 320 Det Konservative Folkeparti in total 8875

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Det var mine børn, som fik mig ind i politik. Jeg brændte så meget for den skole, jeg var bestyrelsesformand, at det sendte mig i byrådet. Vi sikre vores børn den bedst mulige start med tilbud om både vuggestue og dagplejer. Vi skal sikre faguddannet lærer samt en kortere skoledag.
Der bliver flere og flere ældre. De ældre som kan klare sig selv, skal selvfølgelig det, men de som kræver mere pleje om omsorg, skal vi tilbyde de bedst mulige rammer.
Vi skal sikre vort erhvervsliv de bedste rammer med korte byggesagsbehandlingstider m.v. samarbejde er et nøgleord. Med velfunderet erhvervsliv, kan vi skabe råderum til de bløde værdier.

Kandidaten på de sociale medier

01:38

Spørgsmål og svar

1 Viborg Kommune bør prioritere grøn omstilling langt højere, end den gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal være mere tilbageholdende med udlicitering af for eksempel hjemmepleje, rengøring og buskørsel i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det er en rigtig prioritering, at Viborg Kommune satser på en udbygning af rute 26 til Aarhus frem for en ny hærvejsmotorvej.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beløbet, som er afsat er passende.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau fungerer fint.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velvidende at vi ikke gøre alle tilfreds, ser jeg at den fordeling vi har på nuværende tidspunkt, er den rigtige.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det åbner muligheden for tilkøb af flere ydelser, og dermed bedre serviceniveau.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning og tidlig forebyggende indsats virker effektivt. Det må dog ikke bevirke, at andre områder mister tilskud, som følge heraf.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere se på inkluderingen, end antallet af elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere se på kvaliteten af ønsker til byfornyelse m.v. end blot at tilføre penge, kun for pengenes skyld.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tidlig forebyggende indsats virker effektivt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau fungerer fint.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau fungerer fint.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau fungerer fint.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtningene er fordelt i det meste af kommunen, hvilket medvirker hurtig integration, og forhindre gettodannelser.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mulighed for tilkøb af flere ydelser.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Social indsats og tidlig forebyggelse virker effektivt. Det må dog ikke bevirke, at andre områder mister tilskud, som følge heraf.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau fungerer fint.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - 2017

Borgmester Viborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2014

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem, Økonomi- og Erhvervsudvalget Viborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

1992 - nu

Ejendomsmægler og ejer Estate Torsten Nielsen
C

Politiske hverv

2014 - 2017

Borgmester Viborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2014

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem, Økonomi- og Erhvervsudvalget Viborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

1992 - nu

Ejendomsmægler og ejer Estate Torsten Nielsen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019