Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Sven Andersen

Socialdemokratiet

Kandidat i Region Midtjylland

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 238 Socialdemokratiet 241361
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Et velfungerende hospitalsvæsen med et godt arbejdsmiljø til gavn for patienterne. Stoppe de årlige nedskæringer på 2% årligt.
Sikre et grønt miljø med rent vand og alternativ energi.
Vi skal sikre en bæredygtig udvikling i regionen i forhold til byer og erhvervsliv.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at man kan dække behovet med mindre busser

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det skal højnes i dele af regionen

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsområdet Hospitalerne og psykiatrien bliver presset helt i bund, hvis besparelserne fortsætter

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man sikre bedre helbredsmuligheder ved at samle ekspertisen, men der skal også være plads til et vis nærhedsprincip

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke på, at man kan holde på de unge mennesker ved at lægge dem i tyndt befolkede områder. Man kan heller ikke få kvalificerede lærer.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inden for områder, hvor der ikke er mange, som har en diagnose i de enkelte kommuner, kan man samle ekspertise i regionen.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvor stor sandsynligheden er for at raske mennesker er i risikogruppen for at få en dødelig sygom.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke hvis det påvirker natur og miljø

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Områder med få passager skal have samme service, men med små busser eller taxa.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Sven Andersen var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han er formand for partiforeningen i Solbjerg-Mårslet.

Sven Andersen er uddannet i arbejdsmarked og personaleforhold ved Aarhus Universitet. Han har været ansat ved Arbejdsformidlingen og Jobcenter Aarhus 36 år, og i 31 år har har han haft fagpolitiske tillidsposter i det arbejdsmarkedspolitiske system. Privat er Sven Andersen gift, og han har et barn.


Erhvervserfaring
 • Job- og virksomhedskonsulent, Jobcenter Aarhus

Tillidsposter
 • Formand, Socialdemokratiet, Solbjerg-Mårslet

Uddannelse
 • Arbejdsmarked og Personaleforhold, Aalborg Universitet

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland