Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Ole Bøgh Vinther

Socialdemokratiet

Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 426 Socialdemokratiet 241361
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg sætter fokus på naturens værdier og friluftslivets glæder.
Jegl arbejder for ved vores nuværende storslået natur får det bedre, så borgerne kan få mulighed for oplevelser med nydelse og stort nærvær – uanset om man søger stilhed eller aktiviteter.
Jeg vil i regionen arbejde for at understøtte de enkelte kommuner i, at der bliver en sammenhæng og en helhed i regionen, der strækker sig Kattegat i øst til Vesterhavet i vest, at der er sammenhængende natur samt skabe større sammenhæng mellem land og by.
Jeg vil arbejde for borgernes mulig for at komme ud i naturen og sætte fokus på naturværdier, så lang række livstilsrelaterede sygdomme som stres, depressioner, overvægt, type 2-diabetes og flere hjerte- og karsyg-domme kan forebygges ved ophold i grønne områder.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Ole Bøgh Vinther var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Hn blev ikke valgt ind.

Han er bestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Aarhus Central.

Ole Bøgh Vinther er i dag pensioneret, men han har et langt arbejdsliv i byggebranchen bag sig. Han er bl.a. uddannet have- og landskabsarkitekt fra Arkitektskole Aarhus, og foruden dette arbejde har han også arbejdet som tømrer, byggeteknikker og kloakmester. Ole Bøgh Vinther er fortsat aktiv i foreningslivet og med frivilligt arbejde bl.a. for Friluftsrådet Naturhistorisk Museum og fagforeningen. Privat er Ole Bøgh Vinter gift, og han har to børn.


Erhvervserfaring
 • Pensioneret

Tillidsposter
 • Bestyrelsesmedlem, Socialdemokratiet, Aarhus Central

Uddannelse
 • Have- og Landskabsarkitekt, Arkitektskole Aarhus

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland