Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
B

Johannes Lebech

Radikale Venstre

Kandidat i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Personlige stemmer 2051 Radikale Venstre 0

Valgresultat RV13

Personlige stemmer 2579 Radikale Venstre 35505
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg vil arbejde for:
Et godt akutberedskab, der sikrer tryghed i hele regionen.
Trafikplanlægning, der binder regionen sammen.
Uddannelsestilbud i hele regionen.
En styrket psykiatriindsats.
Et kvalitetsbaseret sundhedsvæsen både lokalt og med specialiserede behandlingsafdelinger på internationalt niveau.
Oprensning af Høfde 42.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Betænkelig ved gebyrer. De kan næppe give noget højt provenu og har skadelige virkninger. Men jeg er ikke helt lukket for muligheder.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende gode akutberedskab skal fastholdes. En egentlig opprioritering skulle ikke være nødvendig. Men findes der mangler, skal de afhjælpes

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Johannes Lebech var regionsrådskandidat i Region Midtjylland for Radikale Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han har været opstillet for partiet i regionen siden valget i 2013. Fra 2000 til 2001 var Johannes Lebech Danmarks kirkeminister, og fra 2007 til 2009 var han medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre. Johannes Lebech er også folketingskandidat for Radikale Venstre, og i 2016 var han stedfortrædende medlem af Folketinget for partiet.

Johannes Lebech er uddannet cand.mag. i nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet. I sit arbejdsliv har han bl.a. været underviser på Holstebro Gymnasium & HF i 35 år - i dag er han censor ved Aarhus Universitet. Privat er Johannes Lebech bosat i Holstebro. Han er gift og har tre børn og fire børnebørn.


Erhvervserfaring
 • Censor, Aarhus Universitet
  2002
 • Lektor, Holstebro Gymnasium og HF
  1978 - 2013

Politiske hverv
 • Folketingskandidat
  Radikale Venstre

 • Kirkeminister
  Radikale Venstre, Kirkeministeriet

  2000 - 2001
 • Europaparlamentsmedlem
  Radikale Venstre, Europa-parlamentet

  2007 - 2009

Uddannelse
 • Cand.Mag, Nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet
  1969 - 1975

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland