PERSONPROFIL

Kim Edberg Andersen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds, spidskandidat i Rebildkredsen
Valgt ved kommunalvalget i Rebild
Kandidat til regionsrådsvalget i Nordjylland

Født 21. juni 1973 I et forhold

O

Kim Edberg Andersen (DF) er byrådsmedlem i Rebild Kommune. Han er formand for Teknik- og Miljøudvalget.
Han var regionsrådskandidat i Region Nordjylland for Dansk Folkeparti ved regionsrådsvalget 2017, hvor han ikke blev valgt ind. Han også kandidat til Folketinget for DF.
Han har studeret på handelsskolen og universitet i Aalborg. Til hverdag er han beskæftiget som kontorchef.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Retspolitik
  • EU
  • Ældreområdet

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg er en politiker der TØR beskytte dansk kultur og værdier.
Jeg mener at dyrene skal have en langt stærkere stemme på Christiansborg og at dyremishandlere skal straffes hårdt.
Jeg mener at respekten for mennesker med almindelige hårde jobs skal tilbage i fokus.
og jeg mener at vi skal sikre vores ældre en helt anden respekt og værdighed end de får nu.

Så mener du at det er tid til en ganske almindelig Nordjyde, med en almindelig hverdag er noget vi mangler i Folketinget.

Så skal du stemme personligt på mig ved næste valg

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være en naturlig konsekvens når retten til dagpenge også er halveret

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke bare for en større offentlig sektor. Men der bliver flere ældre i fremtiden og de skal sikres alle de varme hænder de har behov for også hvis det betyder at sektoren vokser

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personlig mener jeg ikke, at det er rimeligt at almindelige danskere skal frygte arbejdsløshed pga. løntrykkere fra østlande mm

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler skat og har vi råd til at bruge milliarder på immigranter så har vi også råd til at betale for ordentlige sundhedsydelser

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke bare være lettere. Det skal være et faktum, at er du kriminel udlænding. Så er det ud af vagten med det samme

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men til gengæld ser vi masser af immigranter der tilsyneladende får for mange penge til at de gider integrere sig i arbejdsmarkedet af sig selv. Dem skal kassen smækkes i overfor

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen skal til gengæld gøres meget mere flydende. Nogle skal pensioneres tidligere end i dag og nogle skal pensioneres senere

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreplejen er for mig enormt vigtig. Så står jeg i den situation at jeg skal skære i den eller skære i kulturstøtte med videre er jeg ikke i tvivl. Men jeg mener vi skal skære i udgiften til migranter længe inden

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores ældre har vist allerede så rigeligt betalt for deres hjælp. Vi bør ikke overhovedet så meget som overveje, at de mennesker der har bygget og betalt for den velfærd vi alle har. Bliver plukket endnu mere i deres alderdom

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er altså ikke større, end at vi alle sammen må bidrage til hinanden på tværs af kommuner

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener topskat er en rimelig ordning. Dog mener jeg vi skal se på grænsen for hvornår man betaler den. Almindelige håndværkere og fabriksarbejder mener jeg ikke bør kunne kommer til at betale topskat. Hvorimod jeg gerne så de forgyldte direktører fra Danske Bank mm begynder at bidrage mere til fællesskabet

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi har grupper af almindelige danskere der nok bør få mere i løn. Ikke mindre

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en højkonjunktur skal vi være meget forsigtige med at accelerere økonomien yderligere

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men lad os nu lade være med at panikke over at unge mennesker drikker. Jeg mener til gengæld, at forældrene selv skal tage ansvar for at deres børn får et ordentligt forhold til spiritus

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er træt af at vi skal høre på hvor synd det er for kriminelle. Straf skal føles som straf. Og er man kriminel. Så har man altså selv truffet valget og alle valg har konsekvenser

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog mener jeg klart, at kriminelle udlændinge også under 15 skal hjemsende og i deres tilfælde sammen med forældrene som har ansvaret for dem

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En straf skal kunne mærkes OG skal også være en størrelse som giver ofrene en oprejsning

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener helt sikker vi skal have de mest miljørigtige biler på vejene. Men vi bliver altså nødt til at afvente, at de store internationale bilfabrikanter kommer med realistiske biler. Biler der kan trække en trailer eller campingvogn og ikke blot stoppe for de biler der gør hverdagen mulig for almindelige Nordjyder.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke afgifter er vejen frem. Men den grønne omstilling skal komme fordi forbrugerne efterspørger den

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne bør huske på deres rolle som rollemodeller og trendsættere og italesætte mere genbrug. Men jeg mener nu allerede at danskerne heldigvis er gået i gang af sig selv. Men vi skal blive bedre

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU blander sig i stort set alle love i Danmark. Jeg mener danskerne er de bedste til at bestemme hvilke regler der skal være i vores eget land.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen virker. Det er allerede bevist. Nu skal vi så bare huske at kontrollere alle de udenlandske varevogne på vej ud af landet også. Måske vi så ikke kunne forvente et fald i antallet af indbrud i danske hjem

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men som politiker skal vi altid sørge for at skattekroner anvendes mest effektivt. Men jeg er imod generelle beskæringer blot for at udsulte den offentlige sektor

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er i orden at finansiere en tredje Limfjordsforbindelse helt eller delvist med brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Limfjordsforbindelsen er ikke noget som Nordjyder skal betale mere til selv. For selvom vi er langt fra København. Så har vi altså også ret til, at vi får ordentlige forbindelser over Limfjorden

44 Politikerne skal modvirke lægemangel i Nordjylland ved at give bedre løn og mere attraktive arbejdsforhold til de læger, der vil slå sig ned i yderområderne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for at der bliver uddannet nok læger til hele landet. Og personligt har jeg intet problem med, at læger der får en af de dyreste uddannelser i Danmark evt. kan tvinges til at bruge en tid i Nordjylland. Det er jo noget der allerede sker i forsvaret så helt nyt er det jo ikke

45 Folketinget skal gennem lovgivning sikre et ensartet serviceniveau på kernevelfærden i alle kommuner, så børn, unge og ældre får den samme service, uanset hvor de bor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener Folktinget skal sikre, at alle, i alle kommuner har en ordentlig velfærd. Og de små kommuner i Nordjylland skal altså have økonomi til at sikre at vores lokale ældre og syge får en ordentlig og værdig pleje og hjælp

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 112 Dansk Folkeparti in total 1215

Mærkesager

  • Ældre
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Jeg adskiller mig ikke fra jer som vælgere. Jeg har de samme fordele og ulemper som alle andre almindelige danskere.

Men jeg brænder for ældrevelfærd og bedre uddannelser til vores børn. Samt et sundhedsvæsen i top så vi alle bliver sikret bedst muligt, når livet bliver træls.

Så stem på mig hvis i mener det er ok at kræve at danskernes forhold går forud for udlændingenes og hjælp mig med at spare de penge det koster lige nu.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Mad til ældre i Rebild skal laves på det enkelte bosted, ikke centralt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Politikerne skal i højere grad sagsbehandle enkeltsager og styre embedsmændene.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Leon Sebbelin har været en god borgmester for Rebild Kommune i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 942 Dansk Folkeparti in total 28234

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Jeg adskiller mig ikke fra jer som vælgere. Jeg har de samme fordele og ulemper som alle andre almindelige danskere.

Men jeg brænder for ældrevelfærd og bedre uddannelser til vores børn. Samt et sundhedsvæsen i top så vi alle bliver sikret bedst muligt, når livet bliver træls.

Så stem på mig hvis i mener det er ok at kræve at danskernes forhold går forud for udlændingenes og hjælp mig med at spare de penge det koster lige nu.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er godt, at regionen har fået private aktører som Falck og Nordic Medicare til at drive lægeklinikker.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke imod private aktører. Men jeg har blot ofte set at det bliver for dårlige og usikre løsninger de tilbuder

2 Ulla Astman har været en god regionsrådsformand for Region Nordjylland de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Nordjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uden for diskution. Den bølge af besparelser som er sket. Har ført til fortravlede ansatte. Og dårlige oplevelser for brugerne

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehuset er en god ting. Men de lokale hospitaler er med til at øge trygheden i de mindre befolkede områder

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Rebild Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Formand for Teknik og Miljøudvalget Rebild Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Scient adm/Anlægsstruktør Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Kontorchef
O

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Rebild Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Formand for Teknik og Miljøudvalget Rebild Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Scient adm/Anlægsstruktør Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Kontorchef

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste om Folketingsvalget 2019

Seneste om Folketingsvalget 2019