Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
V

Jens Kristian Hedegaard

Venstre

Valgt ind i Holstebro

Besøg kandidaten:

Valgresultat KV17

Valgt ind

Personlige stemmer 1605 Venstre 10519

Valgresultat KV13

Personlige stemmer 569 Venstre 10833
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg vil sikre værdige og tidssvarende ressourcer til ældre og handicappede, der ikke kan klare sig selv. Der er særligt behov for en forbedret indsats for vore demente borgere.
Holstebro Kommune skal have Danmarks bedste Folkeskole – der skal fokus på indholdet.
Ungdomsarbejdsløsheden skal bekæmpes. Ingen, der kan arbejde skal efterlades i passiv forsørgelse. Uddannelse eller arbejde til alle.
Helhedsplan for Holstebro by og en langt bedre styring af fremtidige projekter, så vi undgår situationer, som den, vi har været vidne til med bygningerne på slagterigrunden. Vi skal have styr på både anlægs- og driftsudgifter.
Styrket indsats for erhvervslivet. Erhvervsvenlighed og indsatser, der gør kommunen mere attraktiv skal være en del af vores DNA i lige så høj grad som det at trække vejret.
Fornyelse af kulturprofilen. Vi skal sikre, at vi får valuta for de ressourcer, vi bruger på kulturen.
Samtidig skal vi sikre udvikling i hele kommunen.

01:47

Spørgsmål og svar

1 Det er vigtigt at få et nyt butikscenter i midtbyen af Holstebro.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at udbygge antallet af butikskvadratmeter i Holstebro by, men det er mindst lige så godt med den planlagte udvidelse af Nørreport Centret.

2 Det er en god idé at sprede børn med udenlandsk baggrund på alle skoler i Holstebro by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Folkeskolen i Holstebro Kommune trænger til en økonomisk saltvandsindsprøjtning, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger i forvejen mange penge på kunst og kultur. Vi skal kigge nærmere på, om vi bruger pengene rigtigt. Holstebro Kommunes kulturprofil kunne godt trænge til fornyelse.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør i stedet sætte ind langt tidligere, så behovet for ressourcer ikke bliver så stort i fremtiden.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i forvejen private aktører inde, så konkurrencen er til stede.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er gynger og karusseller, men jeg mener, der overordnet set er en fornuftig balance mellem land og by. I Venstre kæmper vi i hvert for, at der skal være balance.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i forvejen ressourcer i området, som bør kunne dække behovet. Det skal ses i sammenhæng med skoleområdet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inden for området er der i forvejen ressourcer, som bør kunne dække behovet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sudhedsbudgettet bør tilføres midler, så det bliver et både - og.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Jens Kristian Hedegaard er byrådsmedlem i Holstebro Kommune, hvor han i indeværende periode varetager en formandspost i Social- og Sundhedsudvalget samt en medlemspost i Økonomiudvalget. Han er herudover spidskandidat for partiet, ved det kommende kommunalvalg. Lokalpolitikken har han beskæftiget sig med i mange år, mere præcist blev han første gang valgt som kommunalbestyrelsesmedlem i daværende Ulfborg-Vemb kommune i 1994, hvor han sad frem til 2006. I 2010 blev han igen valgt ind som byrådsmedlem i Holstebro Kommune, og til det kommende kommunalvalg går han efter borgmesterposten. Han er selvstændig landmand på Nr. Hedegaard, der er specialiseret i mælkeproduktion. Ligeledes er han uddannet inden for kvægopdræt og -produktion fra Lægård Landbrugsskole.


Erhvervserfaring
 • Landmand, Nørre Hedegaard I/S
  1997

Politiske hverv
 • Formand for Social- og Sundhedsudvalget
  Venstre, Holstebro Kommune

 • Medlem af Økonomiudvalget
  Venstre, Holstebro Kommune

 • Byrådsmedlem
  Venstre, Holstebro Kommune

  2009

Uddannelse
 • Kvægopdræt og -produktion, Lægård Landbrugsskole
  1989 - 1990

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Holstebro