Kommunalvalg 2017

Detaljeret kandidatprofil fra din kommune

KV17
A

Henrik Fjeldgaard

Socialdemokratiet

Valgt ind i Region Midtjylland

Besøg kandidaten:

Valgresultat RV17

Valgt ind

Personlige stemmer 4968 Socialdemokratiet 241361

Valgresultat RV13

Personlige stemmer 2745 Socialdemokratiet 240837
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

Jeg har siddet i Region Midtjylland i 8 år, kender det politiske spil og processer - med andre - den politiske ballast er i orden. Jeg vil fortsat arbejde for, at vi har et stærkt sundhedsvæsen, som er tilgængeligt for alle.
NÆRVÆR - TRYGHED - SAMMENHÆNG - HANDLEKRAFT og DRITFSSIKKERHED er nøgleordene. Som valgt i Silkeborg arbejder jeg naturligvis på en bevarelse af de lægebemandede lægeambulancer og vort lokale hospital - Regionshospitalet Silkeborg. Fortsat fokus på den regionale busdrift, således at yderområderne i kommunen er dækket ind - ikke mindst i forhold til unge menneskers transport til uddannelsesstedet.

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Henrik Fjeldgaard (S) er regionsrådsmedlem på anden periode i Region Midtjylland. I regionen har han en medlemspost i Det rådgivende udvalg for nære sundhedstilbud samt en i Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed. Derudover bestrider han to formandsposter i Det midlertidige udvalg vedrørende medicin og i Samarbejdsudvalget for tandlæger. Han repræsenterer Silkeborg i Regionen.

Udover sit politiske virker driver han også egen kunsthandel, hvor han handler kunsttryk, grafik og malerier. Privat er han gift og far til to voksne sønner. Sin fritid bruger han gerne aktivt eller på at læse en god bog.


Erhvervserfaring
 • Tidl. Kunsthandler,

Tillidsposter
 • Bestyrelsesmedlem, AQUA Ferskvands Akvarium

Politiske hverv
 • Medlem af Det rådgivende udvalg for nære sundhedstilbud
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

 • Formand for Det midlertidige udvalg vedrørende medicin
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

 • Medlem af Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

 • Formand for Samarbejdsudvalget for tandlæger
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

 • Regionsrådsmedlem
  Socialdemokratiet, Region Midtjylland

  2009

Uddannelse
 • Købmandsskolen i København

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Region Midtjylland